fbpx

Checklista – pozwolenie na budowę lub WZ. 


Zgodnie z polskim prawem, aby w ogóle móc rozpocząć prace budowlane, w większości przypadków niezbędne będzie uzyskanie pozwolenia budowlanego. Aby je uzyskać, niezbędne jest dopełnienie kilku formalności urzędowych, a także zgromadzenie odpowiedniej dokumentacji związanej z samą inwestycją. Dlatego też dzisiaj podpowiemy Ci, o czym musisz pamiętać, aby uzyskać własne pozwolenie budowlane. 

Jaką rolę pełni pozwolenie na budowę? 

Pozwolenie budowlane, to prawomocna decyzja administracyjna, która zezwala na rozpoczęcie oraz prowadzenie prac budowlanych. Uzyskanie go (z pewnymi wyjątkami) jest konieczne podczas prowadzenia inwestycji związanych z budową, rozbudową, gruntowną przebudową albo rozbiórką domu lub innych obiektów budowlanych. 

Głównymi rolami, jaki pełni pozwolenie budowlane, jest ograniczenie samowolki budowlanej, a także zagwarantowanie, że wszystkie wznoszone konstrukcje będą w pełni bezpieczne. W trakcie procesu wydawania decyzji odnośnie wydania pozwolenia urzędnicy przyjrzą się także projektowi architektonicznemu oraz sprawdzą kompetencję odpowiedzialnego za jego sporządzenie lub adaptację architekta. 

Ocenie poddana zostanie również zgodność inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (MPZP) lub wydanymi przez gminę warunkami zabudowy. Więcej na ten temat znajdziesz w naszym poprzednim artykule. 

Jak uzyskać pozwolenie na budowę? 

W celu otrzymania pozwolenia budowlanego inwestor musi złożyć wniosek o pozwolenie na budowę (PB-1), a także dopełnić kilka formalności. Wypisując dokument PB-1, konieczne będzie podanie swoich dokładnych danych osobowych oraz adresowych wraz z krótkim opisem inwestycji, a także miejscem jej realizacji.  

Do poprawnie wypełnionego wniosku niezbędne jest także dołożenie kompletu dokumentów w postaci: 

Do wniosku niezbędne będzie również dołączenie potwierdzenia uiszczenia opłaty skarbowej. W przypadku niektórych gruntów konieczne może także okazać się dołączenie pozwolenia wodnoprawnego, określającego wpływ inwestycji na lokalną gospodarkę wodną. 

Po złożeniu wniosku o pozwolenie na budowę przyjmujący go urzędnik sprawdza jego kompletność oraz zgodność z wymogami prawnymi. Następnie w ciągu maksymalnie 65 dni od daty złożenia wniosku wydawana jest decyzja. 

Dom bez pozwolenia na budowę 

Dobrą informacją dla osób chcących uniknąć natłoku formalności jest możliwość, jaką przewiduje obecnie polskie prawo. Mianowicie jest to możliwość postawienia domu bez konieczności uzyskania pozwolenia budowlanego. 

Ustępstwo to obowiązuje dla projektów jednorodzinnych budynków wolnostojących, których powierzchnia zabudowy nie przekracza 70 m2. Wymagane jest również, by taka posiadłość posiadała nie więcej niż dwie kondygnacje. 

Jeśli zainteresowała Cię koncepcja domu bez pozwolenia na budowę, to sprawdź projekty architektoniczne oferowane przez firmę DOM3E. Budynki te są wznoszone z innowacyjnych bloczków perlitowych, które zapewniają im fenomenalne właściwości izolacyjne, zapewniające wysoki komfort termiczny przez cały rok. 

Jednym z ciekawszych planów DOM3E jest Projekt GENOA, który oferuje nowoczesne wzornictwo i wysoką praktyczność. Dzięki licznym powierzchniom szklanym do środka budynku wpada duża ilość światła naturalnego, zapewniając tym samym domownikom miłą i przyjazną atmosferę. Projekt GENOA przewiduje duży salon z aneksem kuchennym, łazienkę, a także przestronną antresolę, w której z łatwością zmieszczą się nawet dwa łoża królewskie. 

Checklista przed rozpoczęciem budowy domu

Nie chcesz zapomnieć o czymś ważnym, dotyczącym budowy Twojego własnego domu? Stwórz sobie podręczną checklistę! Znajdziesz w niej wszystkie niezbędne czynności związane z realizacją inwestycji oraz wymaganymi prawnie formalnościami. Aby ułatwić Ci sporządzenie własnej listy zadań, postanowiliśmy podpowiedzieć Ci, co powinno się na niej znaleźć. Dzięki temu nie przegapisz niczego ważnego i będziesz mógł z czystym sumieniem ruszać z pierwszymi pracami budowalnymi.

Zatrudnij geodetę i wykonaj badania gruntu

Aby w ogóle możliwe było uzyskanie pozwolenia na budowę, niezbędne jest sporządzenie mapy do celów projektowych. Dokument ten zawiera granice działki budowlanej wraz z jej bezpośrednim otoczeniem w postaci sąsiadujących budynków, dróg, terenów zielonych oraz przyłączy mediów.

Dobrym pomysłem jest również przeprowadzenie wnikliwych badań geotechnicznych gruntu. Zadanie to musisz powierzyć uprawnionemu geodecie, który przy pomocy swojej wiedzy oraz profesjonalnych narzędzi dokona wymaganych prawnie pomiarów. Po ich zakończeniu dowiesz się, na jakim poziomie znajdują się wody gruntowe na Twojej działce budowlanej, a także poznasz skład gruntu. Dane te pomogą architektowi w określeniu, jakie fundamenty będą niezbędne do bezpiecznego postawienia na nich domu.

Uzyskaj pozwolenie na budowę domu

Aby móc legalnie ruszyć z pierwszymi pracami konstrukcyjnymi, konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę. W celu otrzymania go inwestor musi złożyć wniosek PB-1 w lokalnym urzędzie gminy lub miasta oraz dostarczyć wymagane prawnie dokumenty, których listę znajdziesz w tym miejscu.

Zatrudnij kierownika budowy

Kolejnym czekającym Cię etapem jest zatrudnienie kierownika budowy. To właśnie on będzie bezpośrednio nadzorował Twoją inwestycję i sprawdzał, czy jest ona wykonywana zgodnie ze sztuką budowlaną. Oprócz tego będzie on również sprawował pieczę nad dziennikiem budowy i na bieżąco go uzupełniał wraz z postępem prac.

Zakontraktowany kierownik budowy musi posiadać wymagane prawem uprawnienia oraz cechować się rzetelnością i nieposzlakowaną opinią zawodową, dlatego też przed jego zatrudnieniem warto dokładnie sprawdzić jego referencje. Więcej na ten temat znajdziesz tutaj.

Zatrudnij ekipę budowlaną

Kolejnym krokiem jest znalezienie odpowiednich fachowców. Zasadniczo, zatrudniając budowlańców, inwestor ma do wyboru dwie możliwości – wynająć jedną firmę, która kompleksowo wykona całą inwestycję lub osobno kontraktować odrębne ekipy, które będą realizować poszczególne etapy pracy.

Zatrudniani fachowcy muszą posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą i działać w pełni legalnie. Dzięki temu prace budowlane będą prowadzone zgodnie z literą prawa, a Ty w razie ewentualnych problemów będziesz mógł skorzystać z gwarancji lub dochodzić swoich roszczeń.

Poszukiwania ekipy budowlanej powinno się zacząć odpowiednio wcześnie i nie odkładać tego w czasie. Umożliwi to uzyskanie dogodnego terminu, a co za tym idzie, wcześniejsze rozpoczęcie prac. Ważne jest także skrupulatne sprawdzenie opinii dotyczących danego wykonawcy oraz przeprowadzenie z nim wnikliwej rozmowy przed podpisaniem wiążącej umowy. O tym, jak wykonać to zadanie, dowiesz się, czytając nasz e-book.

Ogrodź działkę budowlaną

Aby prace budowlane były prowadzone w bezpieczny sposób, czekać Cię będzie zadanie ogrodzenia Twojej działki budowlanej. Ogrodzenie jest wymagane prawnie, a jego zadaniem jest zabezpieczenie dostępu do placu budowy osobom nieupoważnionym. Dodatkowo, prawidłowo odgrodzona posesja pomoże uchronić Cię przed aktami wandalizmu oraz kradzieżą sprzętu i materiałów.

Do tego celu możesz użyć nawet najtańszej siatki metalowej, ważne jest jednak, by ogrodzenie było szczelne i dokładnie obejmowało cały plac budowy. Niezbędne będzie także stworzenie prowizorycznej bramy wjazdowej, która umożliwi dostanie się ciężkiego sprzętu na teren prowadzonej inwestycji.

Umieść tablicę informacyjną budowy

Każda prowadzona inwestycja wymaga zamieszczenia w widocznym miejscu specjalnej tablicy informacyjnej. Zawarte są na niej między innymi dane dotyczące budowy, adresu działki, numeru pozwolenia budowlanego, inwestora, osoby odpowiedzialnej za nadzór nad inwestycją, a także numery alarmowe.

Wyrównaj i oczyść teren

Przed rozpoczęciem prac powinno się również dokładnie wyrównać teren pod inwestycję. W szczególności dotyczy to działek o pofałdowanej powierzchni oraz posiadających naturalne wzniesienia. Niwelacja poziomu gruntu powinna odbywać się zgodnie z wymogami realizowanego projektu architektonicznego.

Na etapie prowadzonych prac ziemnych warto również zadbać o porządek i usunąć z działki wszelkie zbędne śmieci, kamienie oraz suche gałęzie. Dobrym pomysłem jest także skoszenie trawy oraz usunięcie pozostałości po niej. W niektórych przypadkach konieczna może okazać się także wycinka dużych krzewów oraz drzew, jednak w tym wypadku niezbędne będzie uzyskanie pozwolenia na wycinkę.

Jakie pytania zadać kierownikowi budowy? Wybierz mądrze swojego kierownika budowy

Kierownik budowy to niezwykle ważny, chociaż często niedoceniany zawód. Człowiek ten osobiście nadzoruje postęp prac budowlanych, a także odpowiedzialny jest za wczesne wykrywanie wszelkich błędów, które mogą wystąpić w trakcie realizacji inwestycji. Dlatego też tak ważne jest, by wybrać odpowiedniego fachowca, który do wykonywanych przez siebie zadań będzie podchodził rzetelnie i skrupulatnie.

Co należy do obowiązków kierownika budowy?

Podstawowym zadaniem, jakie pełni kierownik budowy, jest sprawowanie nadzoru nad postępem wszelkich prac budowlanych prowadzonych na terenie inwestycji. Jego obowiązki regulowane są przez prawo budowlane[1].

Zgodnie z 22 artykułem powyższego dokumentu do obowiązków kierownika budowy należy między innymi:

Dodatkowo, w przypadku wykrycia rażących nieprawidłowości, kierownik budowy musi o nich niezwłocznie poinformować inwestora. Co więcej, jeśli nieprawidłowości te będą stanowiły bezpośrednie zagrożenie dla życia bądź zdrowia pracowników lub stanu technicznego samego obiektu, kierownik budowy może również całkowicie wstrzymać prace budowlanego.

Warto jednak zadbać, by zatrudniony kierownik budowy wychodził nieco poza narzucane na niego przez prawo obowiązki. W szczególności dotyczy to aktywnego nadzoru nad postępem prac oraz sprawdzanie, czy zatrudniona ekipa fachowców wykonuje swoją robotę zgodnie ze sztuką budowlaną.

Jak wybrać dobrego kierownika budowy?

Najważniejszą cechą kierownika budowy jest jego rzetelność. Musi być on skrupulatny i w obiektywny sposób oceniać postęp prac. Dlatego też dobrą zasadą jest unikanie zatrudniania kierowników zaprzyjaźnionych z daną ekipą budowlaną. Takie osoby mogłyby przymykać oko na nieprawidłowości lub najzwyczajniej w świecie poszczególne etapy inwestycji odbierać „na piękne oczy”.

Zamiast tego lepiej opierać się na poleceniach znajomych lub referencjach obcych osób. Ważne jest jednak, by takie opinie dokładnie weryfikować i sprawdzać ich rzetelność. Po zakończeniu wstępnej selekcji fachowców konieczne jest odbycie z nimi wnikliwej rozmowy. O co więc zapytać kierownika budowy?

Zakres wykonywanych zadań oraz kontakt z inwestorem

Pierwszą niezbędną do ustalenia kwestią jest określenie, co dokładne będzie należeć do obowiązków kierownika budowy – czy będzie on tylko odbierał poszczególne etapy pracy i dokonywał wpisów do dziennika, czy jego zadaniem będzie kontrolowanie każdego aspektu budowy.

Powinno się także ustalić, w jaki sposób przebiegać będzie kontaktowanie się z kierownikiem budowy. W szczególności dotyczy to kwestii doradczych, a mianowicie tego, czy inwestor może w dowolnym momencie zadzwonić i poprosić kierownika o poradę związaną z realizowaną inwestycją.

Jak często będzie przyjeżdżał na budowę?

Częstotliwość wizyt na placu budowy to kolejna ważna kwestia, od której zależy to, ile faktycznie będzie w stanie zobaczyć kierownik. Jeśli będzie pojawiał się on na miejscu inwestycji tylko w trakcie odbioru jej poszczególnych etapów, to istnieje spore ryzyko, że przeoczy jakiś błąd.

Zamiast tego lepiej zdecydować się na zakontraktowanie kilku lub kilkunastu dodatkowych wizyt (w zależności od wielkości oraz poziomu skomplikowania danej budowy). Pozwoli to na wczesne wykrycie wszelkich nieprawidłowości oraz zmotywuje ekipę fachowców do wykonywania pracy zgodnie ze sztuką budowlaną. Dobrze też, jeśli po każdej wizycie kierownik zda krótki raport dotyczący postępu inwestycji.

Czy kierownik zna technologię?

Kierownik budowy powinien również być dokładnie zapoznany z technologią, w jakiej wznoszony jest dom. Zapewni mu to odpowiednią wiedzę niezbędną do sprawdzenia kompetencji zatrudnionych budowlańców, a także pomoże w wykryciu jakichkolwiek nieprawidłowości.

Kwestie finansowe oraz prawne

Ostatnim i zarazem najbardziej pragmatycznym zagadnieniem są szczegóły współpracy. Na etapie rozmowy z kierownikiem budowy niezbędne jest dokładne ustalenie wynagrodzenia, jakie fachowiec otrzyma za swoją pracę. Powinno się również zapytać o cennik dodatkowych usług, takich jak wykupienie kolejnej wizyty na placu budowy lub konsultacja nieprzewidzianego wcześniej problemu natury technicznej.

Niezbędne jest także spisanie umowy, w której zostaną zawarte wszystkie powyższe ustalenia, wraz z zakresem obowiązków kierownika budowy, jego wynagrodzeniem oraz odpowiedzialnością za ewentualne niedopatrzenia w trakcie pełnienia przez niego usług.

[1] https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210002351/T/D20212351L.pdf

Jak wybrać odpowiedni projekt domu? Sprawdź nasze pomysły!

Projekt domu to nie tylko architektoniczna koncepcja bryły budynku. To także ilość oraz rozkład pomieszczeń, a przede wszystkim ich praktyczność, która będzie bezpośrednio wpływać na komfort mieszkających w nim osób. Plan nieruchomości decydować będzie również o łącznym koszcie budowy oraz czasie, w jakim zostanie ona zrealizowana. Nasuwa się zatem pytanie – jak wybrać odpowiedni projekt domu? Mamy dla Ciebie kilka praktycznych wskazówek oraz 3 gotowe projekty architektoniczne!

Powierzchnia użytkowa domu i rozkład jego pomieszczeń

Podstawową kwestią, o której należy pamiętać podczas selekcji projektu, jest metraż przyszłej nieruchomości. Duże domy zapewniają przestronne, wielopokojowe wnętrza, w których można odprężyć się po codziennych trudach, a także stwarzają idealne warunki do założenia własnej rodziny. Jest to jednak okupione koniecznością poniesienia większych nakładów na realizację inwestycji, a także utrudnia nieco utrzymanie pomieszczeń budynku w czystości.

Z kolei nieruchomości o małym metrażu doskonale sprawdzą się jako domki letniskowe. Ich relatywnie niska cena nie obciąża nadmiernie budżetu, co umożliwia realizację takich projektów bez potrzeby zaciągania kosztownego kredytu hipotecznego. Co więcej, obiekty o powierzchni zabudowy nieprzekraczającej 70 m2 można postawić na swojej działce bez pozwolenia na budowę, prowadzenia dziennika budowy oraz zatrudniania kierownika budowlanego, unikając tym samym wielu zbędnych formalności.

Technologia wykonania, koszty materiałów oraz czas realizacji inwestycji

Mnogość materiałów oraz gigantyczny postęp w technice budowlanej zapewniają obecnie inwestorom niemal niczym nieograniczone możliwości. Tradycyjne budulce takie jak cegła lub pustaki ceramiczne są systematycznie wypierane do lamusa, a zamiast nich inwestorzy coraz częściej sięgają po innowacyjne materiały o znacznie lepszych właściwościach technicznych.

Dobrym przykładem tego trendu mogą być bloczki perlitowe wykorzystywane w technologii SYSTEM 3E. Jest to polski wynalazek, który umożliwia wznoszenie jednowarstwowych ścian w technologii suchej. Takie domy ze względu na właściwości termoizolacyjne perlitu, nie wymagają stosowania zewnętrznej warstwy docieplającej, co przy obecnych cenach materiałów dociepleniowych pozwala znacząco zredukować łączny koszt całej inwestycji.

Warto także podkreślić innowacyjny kształt bloczków wchodzących w skład SYSTEM 3E. Podczas ich produkcji kładziony jest ogromny nacisk na dokładność wymiarową, a każdy z nich swoim kształtem przypomina dziecięce klocki. Dzięki temu wznoszenie domu przy ich pomocy odbywa się w technologii suchej, czyli bez konieczności stosowania zaprawy murarskiej lub kleju. Ogranicza to ryzyko popełnienia błędu ludzkiego podczas stawiania ścian, a także praktycznie całkowicie eliminuje niekorzystne zjawisko przemarzania spoin.

Dodatkowym atutem jest także szybki czas realizacji inwestycji – osiągnięcie stanu surowego otwartego budynku możliwe jest nawet w ciągu kilku tygodni od wbicia pierwszego szpadla w grunt.

Energooszczędność i właściwości termoizolacyjne budynku

Dom jednorodzinny buduje się na lata, dlatego też przy wyborze jego projektu inwestor powinien myśleć przyszłościowo. Budynki wznoszone w technologiach energooszczędnych są nieco droższe w konstrukcji, jednak na przestrzeni lat pozwalają sporo zaoszczędzić.

Jest to możliwe dzięki ich wysokiej zdolności termoizolacyjnej, która ogranicza straty ciepła w okresie zimowym oraz pozwala utrzymać optymalną temperaturę w trakcie letnich upałów. Dlatego też dobry projekt domu powinien od razu uwzględniać zastosowanie odpowiedniej warstwy izolacyjnej lub od początku być nastawiony na budowę w technologii jednowarstwowej.

Wygląd domu oraz jego estetyka

Dom, który chcesz zbudować, powinien Ci się zwyczajnie podobać! W końcu będziesz spędzać w nim sporą część swojego życia, więc musisz czuć się w nim komfortowo. Ważne jest także, by bryła budynku wpasowywała się w otaczające ją zabudowania i była z nimi w pełni spójna estetycznie.

Co ciekawe, w przypadku niektórych regionów jest to również wymagane przez postanowienia zawarte w MPZP (miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego). Dlatego też, jeszcze przed wyborem projektu architektonicznego, warto zapoznać się z obowiązującymi na danym terenie wytycznymi, które można znaleźć w lokalnym urzędzie gminy lub miasta.

Pomysł na własny dom z SYSTEM 3E

Jeśli nadal nie wiesz, jaki projekt domu wybrać, to mamy dla Ciebie kilka sugestii. Są to gotowe plany architektoniczne domów całorocznych oferowanych przez firmę DOM 3E. W ramach naszej usługi oferujemy kompleksową obsługę całej inwestycji wraz z nadzorem, materiałami oraz kosztami robocizny[1].

Wszystkie prezentowane przez nas projekty domów łączą ze sobą praktyczność, przystępną cenę oraz wysoką energooszczędność zapewnianą przez technologię SYSTEM 3E. Aby ułatwić Ci wybór, postanowiliśmy przygotować 3 warianty budynków o różnym metrażu.

Projekt SEVILLA

SEVILLA to nowoczesna interpretacja tradycyjnego budownictwa. Projekt ten łączy ze sobą klasyczną bryłę budynku, nadając jej jednocześnie nowoczesny i niepodrabialny design. Inwestor decydujący się na budowę domu w oparciu o projekt SEVILLA, dzięki licznym przeszkleniom zyska przestronne i nasłonecznione pomieszczenia. Do dyspozycji domowników oddana zostanie także praktyczna antresola, która idealnie sprawdzi się jako sypialnia z imponującym widokiem na posesję oraz otaczającą ją okolicę.

Projekt SEVILLA to dom o łącznej powierzchni zabudowy wynoszącej 34,93 m2 oraz powierzchni netto odpowiadającej 26,40 m2. Plan ten idealnie sprawdzi się w roli letniskowej daczy lub domu dla młodych par stawiających na minimalizm.

DOM 3E-70 SAVA

Projekt DOM 3E-70 SAVA to kolejna propozycja dla fanów minimalistycznej stylistyki. Parterowy budynek oferuje bardzo praktyczny rozkład pomieszczeń, których otwarta struktura powiększa optycznie wnętrze domu. Co więcej, nieskomplikowana geometria bryły obiektu bezpośrednio przekłada się na krótszy czas oddania inwestycji do użytku, a także pozwala znacząco zminimalizować cenę jej realizacji.

Domownicy otrzymują do swojej dyspozycji duży salon wraz z aneksem kuchennym, nowoczesną łazienkę, a także dwie sypialnie, dzięki czemu DOM 3E-70 SAVA będzie świetnym wyborem nawet dla 4-osobowej rodziny. Łączna powierzchnia użytkowa domu wynosi 53,11 m2, a powierzchnia zabudowy to 68,27 m2.

HomeKONCEPT-13 ENERGO

Propozycja HomeKONCEPT-13 ENERGO adresowana jest do wielodzietnych rodzin oraz osób stawiających duży nacisk na wysoki komfort mieszkania. Łączna powierzchnia użytkowa budynku wynosi 186,65 m2.

Część dzienna domu składa się z jadalni mogącej komfortowo pomieścić co najmniej 10 osób, a także aneksu kuchennego wraz z praktyczną spiżarnią. Domownicy otrzymują też do swojej dyspozycji przestronny salon wraz z zadaszonym tarasem.

Część nocna budynku skrywa w sobie dużą, 2-osobową sypialnię oraz dwa odrębne pokoje, z których każdy może poszczycić się imponującym metrażem o powierzchni ponad 12 m2. Dodatkowo każde z tych pomieszczeń posiada własną garderobę, która ułatwia zapanowanie nad bałaganem. Mieszkańcy zyskują również dostęp do trzech osobnych łazienek.

Projekt domu HomeKONCEPT-13 ENERGO przewiduje też odizolowany gabinet, w którym możliwe jest przyjmowanie klientów bez konieczności zaburzania spokoju pozostałych domowników wraz z dołączonym do niego tarasem. Praktyczność budynku zwiększana jest dodatkowo dwustanowiskowym garażem, z którego można bezpośrednio dostać się do domowej kotłowni.

[1] https://www.dom3e.com/domek3e/#domek-oferta

Wzór wniosku o ustalenie warunków zabudowy – do pobrania

Jeśli Twoja działka budowlana nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, to w celu uzyskania pozwolenia na budowę, konieczne będzie dopełnienie pewnych formalności. Jedną z nich jest złożenie wniosku o wydanie decyzji o ustalenie warunków zabudowy (WZ). Dzisiaj pokażemy Ci, jak zabrać się za to zadanie!

Co to są warunki zabudowy?

Decyzja o warunkach zabudowy to nic innego jak dokument narzucający na inwestora pewne zasady dotyczące realizowanej przez niego inwestycji. Jest to specyficzne narzędzie prawne, którego zadaniem jest zapanowanie nad samowolką budowlaną oraz jednoczesne zachowanie spójności przestrzennej danego obszaru geograficznego.

Zakres warunków zabudowy jest różny i zależy przede wszystkim od indywidualnej interpretacji urzędu gminy lub miasta, czyli wydającego go organu. Do najbardziej podstawowych zasad płynących z WZ można zaliczyć między innymi:

Zasadniczo ustalenia wynikające z WZ są niezwykle podobne do tych określanych przez miejscowy plan zagospodarowania przestrzeni (MPZP), jednak odnoszą się one do konkretnej parceli. Jeśli chcesz dowiedzieć się nieco więcej na temat MPZP, to zachęcamy Cię do przeczytania naszego poprzedniego artkułu.

Kiedy trzeba złożyć wniosek o ustalenie warunków zabudowy?

Podstawową sytuacją, w której następuje konieczność ustalenia warunków zabudowy, jest przypadek, w którym dany grunt budowlany nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Otrzymanie WZ może okazać się konieczne także podczas znaczącej rozbudowy lub remontu już istniejącej nieruchomości, przekształcenia sposobu, w jaki dany obiekt jest użytkowany, a także podczas realizacji robót budowlanych wymagających osobnego pozwolenia na budowę.

Gdzie należy złożyć wniosek o ustalenie warunków zabudowy?

Wnioski dotyczące WZ należy składać we właściwym dla położenia gruntu budowlanego urzędzie gminy lub miasta. W przypadku realizowania pojedynczej inwestycji rozciągającej się na terenie więcej niż jednej gminy wniosek powinien zostać złożony w urzędzie, na którego obszarze znajduje się największa część gruntu[1]

Formalności związane z wydaniem WZ można również załatwić drogą elektroniczną przy pomocy profilu zaufanego. W tym celu wystarczy tylko skorzystać z rządowego portalu e-Budownictwo[2].

Co trzeba dołączyć do wniosku o ustalenie warunków zabudowy?

W celu ustalenia warunków zabudowy niezbędne jest wypełnienie wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, który można znaleźć na rządowej stronie gov.pl[3]. Oprócz tego wnioskodawca musi również dołączyć mapę zasadniczą lub mapę ewidencyjną, a także dowód uiszczenia opłaty skarbowej wynoszącej 107 złotych. Na rozpatrzenie poprawnie złożonego wniosku urząd ma jeden miesiąc kalendarzowy.

[1] https://www.gov.pl/web/gov/zloz-wniosek-o-ustalenie-lokalizacji-inwestycji-celu-publicznego-albo-warunkow-zabudowy

[2] https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/

[3] https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/wniosek-o-ustalenie-lokalizacji-inwestycji-celu-publicznego-albo-warunkow-zabudowy

Przygotowania do budowy – zwróć na to uwagę!

 

Budowa własnego domu to niezwykle ambitne i wymagające przedsięwzięcie. Podczas jego realizacji inwestor musi podjąć szereg strategicznych decyzji, pamiętając jednocześnie o przestrzeganiu wszystkich wymaganych prawnie formalności. Na szczęście cały ten proces możesz sobie znacząco uprościć, tworząc podręczną listę zadań. Dzisiaj pokażemy Ci, jak ją skonstruować w taki sposób, by nie przeoczyć żadnej ważnej kwestii związanej z budową swojej nieruchomości.

Zapoznaj się z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Gdy kupujesz swoją działkę budowlaną, niezbędne jest przeanalizowanie dotyczącego jej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP). Znajdziesz w nim szereg informacji dotyczących przyszłego rozwoju regionu, w którym znajduje się Twój grunt, a także szczegółowe wytyczne bezpośrednio wpływające na to, jak powinien wyglądać projekt Twojego domu.

Przestrzegając zaleceń zawartych w MPZP, będziesz mieć pewność, że otrzymasz pozwolenie na budowę nieruchomości, a podczas realizacji inwestycji nie spotkają Cię żadne przykre niespodzianki natury prawnej.

Co ciekawe, MPZP zawiera także dane dotyczące zabudowań znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie Twojej działki. Pomoże to uchronić się przed budową w miejscu, w którym za kilka lat powstanie hałaśliwa droga szybkiego ruchu lub otworzony zostanie zakład przemysłowy emitujący szkodliwe zapachy.

Dokumenty dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (uchwały i załączniki graficzne), są dostępne online na stronach BIP urzędów miasta i gmin. Możesz je przeczytać i obejrzeć bezpłatnie. Odpłatne są natomiast wypisy i wyrysy z MPZP, za których wydanie należy uiścić opłatę skarbową.

Pamiętaj, że jeśli Twoja działka znajduje się w obrębie, który nie ma ustanowionego miejscowego planu zagospodarowania przestrzenneg, możesz złożyć wniosek o uchwalenie planu miejscowego. Taka usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty poniesiesz tylko wtedy, gdy realizacja będzie wymagała uczestnictwa pełnomocnika.

Wybierz odpowiedni projekt architektoniczny

Kolejnym z dylematów, który będzie na Ciebie czekać podczas przygotowywania się do budowy domu, jest przygotowanie mapy do celów projektowych oraz wybór samego projektu architektonicznego. Do sporządzenia mapy konieczne będzie wezwanie geodety, a sam dokument musi zawierać informacje dotyczące linii rozgraniczających tereny, linii zabudowy, osi dróg i ulic oraz usytuowanie zieleni wysokiej.

W oparciu o mapę do celów projektowych możliwe będzie sporządzenie samego projektu architektonicznego. W zależności od Twoich potrzeb możesz zlecić jego stworzenie wykwalifikowanemu architektowi lub wybrać jeden z wielu gotowych projektów na takich stronach jak Extradom, HomeKoncept czy Archon.

Zatrudnianie biura architektonicznego do stworzenia indywidualnego projektu jest stosunkowo drogie, natomiast mamy pewność, że projekt zostanie w 100% dopasowany do potrzeb Twojej rodziny. Dużym plusem jest także indywidualne podejście architekta oraz opieka nad procesem projektowo-budowlanym. Wybór projektu gotowego to szybsza alternatywa, która zapoznać się z wstępnymi kalkulacjami kosztów budowy danego projektu. Niestety dostępne do zakupienia w internecie projekty często pozostawiają wiele do życzenia i zmuszają inwestora do ich czasochłonnej i zaskakująco kosztownej adaptacji. Warto zatem zwrócić szczególną uwagę na miejsce, w którym planujemy zakupić gotowy projekt, aby ustrzec się przed finansowymi niespodziankami.

Osoby, które zdecydują się na wybór technologii SYSTEM 3E, mogą skorzystać z bogatego asortymentu projektów architektonicznych, które zostały opracowane z myślą o budowie domów z perlitu. Wybór projektu z portfolio DOM 3E gwarantuje szybki proces projektowy oraz adaptacji do technologii. Na życzenie klienta realizowane są także projekty autorskie w oparciu o technologię 3E.  Przykładowe projekty domów w SYSTEM 3E znajdziesz w tym miejscu [tu link do zakładki projekty]

Wykonaj kosztorys inwestycji

Nawet jeśli nie planujesz finansowania budowy domu przy pomocy kredytu hipotecznego, to i tak niezbędne będzie wykonanie dokładnego kosztorysu budowlanego. Pomoże Ci on przygotować odpowiedni budżet do realizacji całej inwestycji, eliminując tym samym ryzyko przestoju prac, spowodowane brakiem płynności finansowej.

Kosztorys musi być jednak aktualny, ponieważ w ciągu ostatnich miesięcy, ceny materiałów budowlanych znacząco zdrożały. Dlatego też, jeśli zależy Ci na jak najdokładniejszym oszacowaniu łącznego kosztu budowy domu, to niezbędne może okazać się zaktualizowanie i ponowne przeliczenie wykonanego wcześniej kosztorysu.

Najważniejsze są detale, czyli kosztorysowanie w DOM 3E

W trosce o Twój komfort, w DOM 3E kosztorysujemy budowę na dwóch etapach. Kosztorys wstępny pojawia się na początku, gdy klient rozpoczyna rozmowę z Doradcą technicznym.  Wycena ta jest oparta o dokumentacje i projekt przesłany przez Klienta. Po tym etapie pojawia się element optymalizacji kosztowej – doradca techniczny DOM 3E analizuje z klientem pozycje w kosztorysie i omawia ich zasadność. Ostatni etap kosztorysowania to tzw. kosztorys po adaptacji, który tworzony jest na podstawie adaptacji projektu architektonicznego do technologii SYSTEM 3E. Jest on także załącznikiem do umowy o roboty budowlane.

Uzyskaj wszystkie niezbędne pozwolenia

Zanim jeszcze ekipa budowlana wbije swój szpadel w ziemię, niezbędne będzie zebranie wszystkich wymaganych prawnie dokumentów i pozwoleń. Zdecydowanie najważniejszym z nich jest pozwolenie na budowę, zgodnie z którym przebiegać będzie cała inwestycja. Ubiegać się o nie można w lokalnym oddziale starostwa powiatowego lub urzędzie wojewódzkim. Możliwe jest także złożenie wniosku (PB-1) drogą elektroniczną.

W celu otrzymania pozwolenia trzeba uzyskać wypis z MPZP lub wystąpić o decyzję dotyczącą Warunków Zabudowy (w przypadku, gdy dany grunt nie jest objęty MPZP). Konieczne jest także dostarczenie kopii projektu architektonicznego oraz zaświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Wybierz dobrą ekipę budowlaną

Ostatnim krokiem jest wybór samych fachowców. Temu zadaniu należy poświęcić szczególną uwagę, ponieważ to właśnie od umiejętności pracowników branży budowlanej oraz nadzoru kierownika budowy zależeć będzie nie tylko końcowy efekt inwestycji, ale także Twój spokój ducha. Przed zakontraktowaniem ekipy powinno się wnikliwie sprawdzić jej doświadczenie oraz poprosić o referencje od poprzednich klientów.

W DOM 3E budujemy kompleksowo od A do Z. Zajmujemy się każdym detalem od momentu wyboru technologii budowy SYSTEM 3E, wsparciem przy wyborze projektu architektonicznego, przez uzyskanie pozwoleń na budowę, aż po realizację do stanu deweloperskiego. Niekiedy na specjalne życzenia klienta robimy krok dalej, projektując przestrzeń zieloną, która otacza dom.

Z doświadczenia wiemy, jak zwiły i trudny jest proces budowy wymarzonego domu, dlatego gwarantujemy, że zespół ekspertów DOM 3E skutecznie i kompleksowo przeprowadzi Cię przez etapy budowy Twojego wymarzonego domu.

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – jak go sprawdzić?

Budując własny dom, szczególną uwagę powinno się poświęcić miejscowemu planowi zagospodarowania przestrzennego. Jego lektura potrafi dostarczyć wiele niezwykle cennych informacji, dzięki którym możliwe będzie uniknięcie kosztownych błędów. Co zatem zawiera ten dokument i gdzie można go znaleźć?

Czym jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, czyli w skrócie MPZP, to specjalny dokument prawny narzucający na dany teren szereg obostrzeń oraz reguł. Definiuje on między innymi to, jakie przeznaczenie mogą mieć znajdujące się na jego obszarze działki budowlane – zarówno te wykorzystywane do użytku prywatnego, jak i publicznego oraz przemysłowego.

MPZP składa się z dwóch części – pierwsza z nich jest opisowa i zawiera szczegółowe informacje dotyczące narzucanych przez ten akt prawnych obowiązków względem posiadaczy gruntów budowlanych. Warstwa tekstowa zawiera także rozmieszczenie inwestycji celu publicznego, czyli między innymi lokalizacji dróg publicznych, kolejowych, wodnych, stref zieleni i parków, a także placów zabaw.

Z kolei druga część miejscowego planu zagospodarowania przestrzeni prezentowana jest w formie graficznej oraz przedstawia wnikliwą mapę kartograficzną danego terenu wraz z dokładnie rozrysowanymi parcelami. Dla ułatwienia odczytu wszystkie zawarte w tym akcie symbole posiadają klarowną legendę. Obie części MPZP muszą być ze sobą zgodne i nie mogą występować pomiędzy nimi żadne rozbieżności, ponieważ w przeciwnym wypadku akt ten mógłby zostać uznany za nieważny.

Organem, który ustanawia akt MPZP, jest rada gminy lub miasta. Dokument ten zasadniczo jest bezterminowy, ale w praktyce co jakiś czas dochodzi do uaktualnienia, w wyniku którego tereny w nim zawarte mogą zmienić swoje przeznaczenie. Zazwyczaj są to jednak drobne zmiany, chociaż w uzasadnionych przypadkach MPZP może uwzględnić realizację nowych inwestycji o strategicznym znaczeniu dla danego regionu.

Gdzie można znaleźć MPZP i ile kosztuje jego wydanie?

Najprostszą metodą pozyskania własnej kopii miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest udanie się do lokalnego urzędu gminy lub miasta i poproszenie o wydanie odpisu, podając jednocześnie nazwę miejscowości wraz z numerem ewidencyjnym działki.

Należy jednak pamiętać, że uzyskanie MPZP będzie wiązało się z koniecznością uiszczenia drobnej opłaty skarbowej. Jej wysokość reguluje obowiązująca obecnie Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej[1].

Z powyższego dokumentu wynika, że za odpis nieprzekraczający 5 stron trzeba będzie zapłacić 30 zł, a jeśli jego objętość jest większa, to cena wzrośnie do 50 zł. Dodatkowo płatne jest otrzymanie wyrysu części graficznej (mapa kartograficzna). Tutaj stawka jest jednolita i wynosi 20 zł za każdą pełną lub rozpoczętą stronę formatu A4. Opłata ta nie może jednak przekroczyć 200 zł.

Jakie informacje zawiera MPZP i dlaczego warto się z nim zapoznać?

Najważniejszą kwestią, którą reguluje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, jest przeznaczenie poszczególnych działek budowlanych. Dokument ten określa, do jakich celów mogą być one wykorzystywane i co można na nich zbudować. Dzięki temu inwestor może dowiedzieć się, czy w okolicy jego domu nie powstaną w przyszłości tereny przemysłowe lub drogi szybkiego ruchu.

MPZP może również zawierać informacje o planowanych inwestycjach, takich jak placówki oświaty, ośrodki medyczne oraz inne budynki użytku publicznego. Dokument powinien także przedstawiać dokładny układ planowanych dróg dojazdowych wraz z obiektami rekreacyjnymi oraz strefami zielonymi.

Jednak to, co jest najważniejsze dla inwestora chcącego zbudować własny dom, to szereg wytycznych, jakie musi spełniać dana nieruchomość, by uzyskać pozwolenie na budowę. MPZP reguluje miedzy innymi:

Dodatkowo w MPZP mogą znaleźć się także informacje dotyczące możliwych do przyłączenia mediów lub dopuszczalnego paliwa opałowego używanego do ogrzewania budynku zimą. Należy jednak pamiętać, że szczegółowość planu zagospodarowania przestrzennego jest różna i zależy od ustaleń gminy lub urzędu miasta.

Co, jeśli dany teren nie jest objęty MPZP?

W przypadku, gdy interesująca Cię parcela nie podlega żadnemu MPZP, przed rozpoczęciem budowy konieczne będzie zgłoszenie się do urzędu gminy lub miasta w celu wydania tak zwanej decyzji o warunkach zabudowy (WZ). Więcej na ten temat znajdziesz tutaj.

[1] https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20062251635

Jak wybrać odpowiednią działkę budowlaną?

Budowa własnego domu wiąże się z koniecznością podjęcia wielu trudnych decyzji. Na głowie inwestora stoi między innymi wybór projektu budynku, według którego zostanie on wykonany, a także selekcja ekipy budowlanej. Jednak ku zaskoczeniu wielu osób, jednym z najważniejszych czynników wpływających na koszt, efekt końcowy oraz łączny czas realizacji inwestycji jest sam grunt. Dlatego też dzisiaj przyjrzymy się nieco bliżej temu zagadnieniu, pokażemy, jakich pułapek należy się wystrzegać, a także podpowiemy, jak wybrać odpowiednią działkę budowlaną.

Uważaj na zbyt dobre okazje i nigdy nie kupuj gruntu budowlanego w pośpiechu

Duży metraż i niska cena są kuszącymi atrybutami każdej działki budowlanej, jednak jak zazwyczaj okazuje się w praktyce, może być to oznaką jakichś ukrytych problemów. Najczęstszymi z nich są tajemnice związane z samą ziemią, a konkretnie z jej właściwościami geotechnicznymi.

Przykładowo, wysoki poziom wód gruntowych będzie powodować trudności ze wznoszeniem fundamentów, zmuszając tym samym inwestora do sztucznego podnoszenia poziomu gruntu lub sięgania po kosztowne technologie budowlane, takie jak drenaż opaskowy.

Wysoki poziom wód gruntowych znacząco skomplikuje także wykonanie podpiwniczenia. W okresie zimowym woda zbierająca się wokół fundamentów będzie zwiększać swoją objętość, zagrażając tym samym ich wysadzaniem.

Problemem mogą okazać się także słabonośne grunty o wysokiej odkształcalności oraz niskiej odporności na ścinanie. Inwestor chcący postawić budynek na takiej ziemi będzie musiał sięgnąć po stosunkowo drogie fundamenty palowe, a także pogodzić się z koniecznością przeprowadzenia dodatkowych prac ziemnych.

Na szczęście wszystkie powyższe problemy są łatwe do uniknięcia. Wystarczy tylko przed zakupem działki budowlanej zlecić przeprowadzenie wnikliwych badań geotechnicznych. W szczególności dotyczy to określenia warunków wodno-gruntowych wraz z mapą sytuacyjno-wysokościową. Dokumenty te są co prawda wymagane przez polskie prawo, jednak zlecenie ich wykonania własnoręcznie wyselekcjonowanej firmie geodezyjnej zagwarantuje ich pełną obiektywność.

Zapoznaj się z planami zabudowy i zagospodarowania przestrzennego

Wbrew pozorom wykupienie gruntu na własność wcale nie gwarantuje inwestorowi pełnej autonomii w zakresie tego, jak będzie wyglądać jego przyszła posesja. Jest to szczególnie widoczne wśród terenów objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (w skrócie MPZP).

Pod tym pojęciem kryje się szereg reguł, które wyznaczają między innymi to, jak wysoki może być wznoszony na danym gruncie budynek, jaki musi być kolor jego elewacji, geometrię dachu wraz z materiałami wykorzystanymi do jego budowy, a nawet to, jakie media będą mogły być przyłączone do domu.

MPZP może być jednak przydatnym dokumentem, ponieważ jego reguły obowiązują wszystkich inwestorów na terenie danego obszaru. Czytając go, możesz dowiedzieć się, czy koło Twojego domu będą mogły powstać w przyszłości różnego rodzaju obiekty usługowe oraz przemysłowe, a także drogi dojazdowe lub ruchliwe nitki szybkiego ruchu. Należy jednak pamiętać, że ustalenia wynikające z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mogą podlegać zmianom.

Sprawdź, kto sąsiaduje z Twoją działką budowlaną

Kolejną ważną kwestią związaną z zakupem gruntu budowlanego jest analiza otaczających go posiadłości. Jest to szczególnie ważne w okolicach wiejskich, w których to często odbywa się przemysłowa działalność rolnicza.

Gospodarstwa zajmujące się produkcją zwierzęcą w naturalny sposób emitują duże ilości nieprzyjemnych zapachów, których woń będzie negatywnie wpływać na komfort życia domowników. Problem ten dotyczy w szczególności przemysłowych chlewni, obór oraz kurników, ale warto również wystrzegać się bezpośredniego sąsiedztwa z dużymi pieczarkarniami.

Inwestor powinien także samodzielnie sprawdzić, jakie instytucje użytku publicznego znajdują się w okolicy interesującej go działki budowlanej. Przede wszystkim niezbędne jest zapoznanie się z lokalizacją najbliższych szkół, sklepów, aptek oraz instytucji medycznych. Ważne jest też, by zaznajomić się z dostępnością do linii komunikacji podmiejskiej lub międzymiastowej.

Droga dojazdowa do działki oraz jej uzbrojenie

Podczas selekcji idealnego gruntu budowlanego niezbędne jest sprawdzenie, czy została do niego doprowadzona droga dojazdowa. Musi być ona odpowiednio uregulowana prawnie, by w przyszłości nie okazało się, że to, co teraz jest polną dróżką, jutro będzie fragmentem czyjejś prywatnej posesji.

Nie trzeba jednak rezygnować z zakupu, jeśli dana działka nie posiada bezpośredniego połączenia z oficjalną drogą dojazdową, bowiem w takiej sytuacji możliwe jest wystąpienie o ustalenie służebności gruntowej lub służebności drogi koniecznej. Zagwarantuje ona, że możliwe będzie korzystanie z cudzego gruntu w celu dojazdu do własnej posesji.

Kolejną kwestią jest także zapoznanie się ze stanem uzbrojenia danej działki budowlanej. Z praktycznego punktu widzenia najlepszym zakupem jest nabycie już uzbrojonego gruntu. Jeśli jednak media nie zostały jeszcze wyprowadzone, to należy upewnić się, czytając MPZP, jakie przyłącza są możliwe do pociągnięcia na danym terenie.

Możesz na nas liczyć

Wiemy, że kwestia uzyskania odpowiedniej dokumentacji dotyczącej działki może być problematyczna. Nie każdy ma biegłą wiedzę w tym zakresie a wizyty w urzędach mogą spędzać sen z powiek. Dzięki temu, że zajmujemy się całym procesem budowy kompleksowo możesz liczyć na wsparcie naszych doradców na bardzo wczesnym etapie – pomogą oni zorganizować wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czy wybadać lokalne warunki zabudowy. Postaw na doświadczenie specjalistów 3E i przejdź przez budowę lekkim krokiem.

Nowoczesne materiały budowlane sposobem na ekologiczną eliminację mostków termicznych

Inwestorzy planujący budowę nowoczesnego domu, o wysokim stopniu energooszczędności, mierzą się z wyzwaniem eliminacji mostków termicznych. Dotychczas, większość inwestorów była skazana na stosowanie nie ekologicznych, ropopochodnych materiałów do termoizolacji ścian zewnętrznych.

Dobry dom energooszczędny, posiada niskie zapotrzebowanie na energię potrzebną do ogrzania go zimą lub ochłodzenia go w upalne dni. Parametr energooszczędności mogą osiągnąć jedynie budynki o bardzo dobrej izolacji termicznej. Z tego powodu, w nowoczesnym budownictwie dąży się do całkowitej eliminacji mostków cieplnych, będących zaprzeczeniem dobrej izolacji. Przez lata, inwestorzy byli skazani na korzystanie z rozwiązań będących zaprzeczeniem ekologii, do najpopularniejszych należą ropopochodny styropian lub płyty wykonane z poliizocyjanuratu. W ostatnich latach na popularności zyskała izolacja wełną konopną lub jutną, która co prawda jest ekologicznym rozwiązaniem, lecz podobnie jak styropian wymagają one wyspecjalizowanej ekipy, która zajmie się termoizolacją domu. A to podnosi koszt budowy oraz wydłuża czas oddania inwestycji.

Innowacyjny polski wynalazek

Firma SYSTEM 3E, za swoją misję postawiła sobie stworzenie ekologicznego materiału budowlanego, który idealnie sprawdzi się do budowy domów energooszczędnych, pasywnych oraz dodatnio energetycznych. Eksperci firmy, opracowali elementybudowlane wykonane z ciepłochronnego materiału o znacznie obniżonej przewodności cieplnej. Współczynnik przewodzenia ciepła dla materiału wynosi 0,072 ± 0,003 W/mK, a współczynnik przenikania ciepła to U= 0,198 W/m2 K. Elementy SYSTEM 3E, wykonane są z ekspandowanego perlitu i mieszanki spoiw mineralnych. Elementy 3E są zaprojektowane i wyprodukowane w taki sposób by wykluczyć spoinę. Przy kształcie każdego grzebienia elementu 3E nawiązano do specyficznego kąta pochylenia stożka Morse’a. W efekcie, uzyskano układ powierzchni samo-kotwiących się̨ w ścianie. W przypadku tej technologii brak zaprawy nie powoduje występowania mostków cieplnych. W efekcie inwestor uzyskuje się konstrukcję ściany monolitycznej, której nie musi dodatkowo zabezpieczać dodatkową i kosztowną warstwą termoizolacyjną.

Każdy budynek wykonany w tej technologii jest badany kamerą termowizyjną przez oddaniem inwestorowi. Wnikliwa analiza setek zdjęć pozwala stwierdzić, że konstrukcje wykonane w technologii SYSTEM 3E, są wolne od mostków termicznych na pionowych oraz poziomych łączeniach elementów. Nie występują także nieszczelności na połączeniach ścian 3E z innymi elementami konstrukcji budynku, takimi jak konstrukcje żelbetowe wieńca, słupy konstrukcyjne, połączenia z konstrukcją dachu oraz przy oknach i drzwiach. Na chwilę obecną SYSTEM 3E jest najcieńszą a zarazem najcieplejszą ścianą jednowarstwową dostępną w Unii Europejskiej.

Zdjęcia termowizyjne budynku wykonanego w technologii SYSTEM 3E. Zdjęcia wskazują na brak nieszczelności powietrznych na konstrukcji prostych ścian.

Zbliżenie elewacji w pobliżu otworu drzwiowego. 

Funkcjonalny i ergonomiczny dom – na co zwrócić uwagę w małej przestrzeni? Nowy projekt DOM 3E – 120 m2

Dom zaprojektowany zgodnie z zasadami ergonomii zdecydowanie ułatwia życie. Funkcjonalna i komfortowa przestrzeń ma wpływ nie tylko na nasze samopoczucie, ale także zdrowie. Podpowiadamy, na co powinniśmy zwracać uwagę, jeśli chcemy, aby nasze wnętrza były ergonomiczne.

Istnieje kilka zasad ergonomicznych wnętrz, którymi powinniśmy się kierować, jeżeli chcemy, aby nasze domy były jak najbardziej przyjazne do mieszkania. Na etapie projektowania naszej wymarzonej przestrzeni warto pomyśleć chociażby o wielkości pomieszczeń. Zbyt małe pomieszczenia utrudniają wykonywanie obowiązków, ale także odbijają się negatywnie na naszej kondycji psychicznej. Bardzo ważne jest również prawidłowe oświetlenie naszych przestrzeni. Właściwe rozplanowanie okien oraz odpowiedni dobór sztucznych źródeł światła zapewni dostateczną ilość oświetlenia. Co więcej, wnętrze domu powinny być tak rozplanowane, abyśmy mogli swobodnie się po nim poruszać i bez niepotrzebnych utrudnień wykonywać swoje obowiązki. Pamiętajmy również o właściwej temperaturze i czystości powietrza. Zadbajmy o to by w pomieszczeniu dobrze funkcjonowało ogrzewanie oraz by pomieszczenia były wietrzone. Ważny jest dobór odpowiednich okien, które zagwarantują dobrą izolację termiczną i dźwiękoszczelność. Jeżeli mowa o wnętrzach to nie może zabraknąć mebli. Urządzając nasze cztery kąty, wybierzmy meble przede wszystkim funkcjonalne i użyteczne. Odpowiednia ilość mebli i ich wielkość to podstawa w designie praktycznego mieszkania.

Ergonomia w kuchni

Nie bez powodu kuchnia nazywana jest sercem domu. Spędzamy w niej dużo czasu, dlatego warto zadbać o ergonomiczność tego pomieszczenia. Przemyślany układ szafek, odpowiednia wysokość blatów, zlewu i urządzeń spowodują, że czynności w kuchni będą szybsze i bardziej wydajne. Podstawową zasadą ergonomii w kuchni jest podział tego wnętrza na 5 stref rozlokowanych obok siebie zgodnie z ruchem wskazówek zegara:

Myśląc o ergonomicznej kuchni, drugą ważną zasadą jest tzw. trójkąt roboczy, który określa rozstawienie lodówki, kuchenki i zlewozmywaka. Ważne, by te sprzęty znalazły się w optymalnych od siebie odstępach, wynoszących:

Prócz odpowiedniego podziału kuchni na strefy, ważne jest funkcjonalne rozmieszczenie kuchennego oświetlenia. Podstawą powinno być dzienne światło wpadające najlepiej przez północne lub wschodnie okno. Jeżeli chodzi o oświetlenie sztuczne, to mniejszej kuchni wystarczy jedna lampa umieszczona tradycyjnie, pośrodku sufitu lub nad stołem. W dużej kuchni będziemy potrzebować dwie, a nawet trzy lampy, rozmieszczone tak, by równomiernie oświetlały pomieszczenie. 

Przytulne wnętrze sypialni

Dobrze przemyślana sypialnia ułatwi nam codzienne funkcjonowanie i przede wszystkim odprężenie. Minimalna szerokość sypialni dla jednej osoby powinna wynosić 2,2m, natomiast dla dwóch osób 2,7m. Najważniejszym meblem każdej sypialni jest oczywiście łóżko. Optymalna wysokość, na jakiej powinno się spać to około 50cm. Wybierając łóżko postawmy na trwałą ramę oraz wygodny materac, które zapewnią nam komfortowy sen. Prócz wygodnego łóżka, warto w sypialni wygospodarować miejsce na przynajmniej jedną szafkę nocną i szafę.

Ergonomiczne wnętrze projektu PORTO

Projekt LENNA to nasz autorski projekt domu o powierzchni 120 m2, z poddaszem użytkowym o tradycyjnej formie z dwuspadowym dachem, bez podpiwniczenia. Mając na względzie funkcjonalność, wnętrze zostało podzielone na strefę̨ dzienną oraz nocną. Serce domu stanowi obszerny salon z otwartą kuchnią. Na parterze, po przeciwnej stronie znajduje się̨ wygodna sypialnia oraz łazienka. Na poddaszu zaprojektowano dwie sypialnie, garderobę̨, łazienkę̨ oraz dodatkowy pokój. Budynek posadowiono na płycie fundamentowej. Ściany zewnętrzne jednowarstwowe zaprojektowano z elementów SYSTEM 3E EKO+ o grubości 35,2 cm łączonych bezspoinowo, bez zaprawy, bez szkodliwej chemii, metodą klik-klik. Płytę̨ stropową nad parterem wykonano w technologii drewnianej. Dach zaprojektowano w konstrukcji drewnianej jako wiązar kratowy. Pochylenie połaci dachowych wynosi 35°. Więźbę dachową pokryto blachodachówką.

Chcesz wybudować dom i szukasz projektu dopasowanego do Twoich potrzeb? Wybierz jeden z gotowych projektów dostępnych na naszej stronie i zacznij spełniać marzenia o ekologicznym, ekonomicznym i energooszczędnym domu 3E!

Budujemy w zgodzie z EKO