Checklista przed rozpoczęciem budowy domu

Nie chcesz zapomnieć o czymś ważnym, dotyczącym budowy Twojego własnego domu? Stwórz sobie podręczną checklistę! Znajdziesz w niej wszystkie niezbędne czynności związane z realizacją inwestycji oraz wymaganymi prawnie formalnościami. Aby ułatwić Ci sporządzenie własnej listy zadań, postanowiliśmy podpowiedzieć Ci, co powinno się na niej znaleźć. Dzięki temu nie przegapisz niczego ważnego i będziesz mógł z czystym sumieniem ruszać z pierwszymi pracami budowalnymi.

Zatrudnij geodetę i wykonaj badania gruntu

Aby w ogóle możliwe było uzyskanie pozwolenia na budowę, niezbędne jest sporządzenie mapy do celów projektowych. Dokument ten zawiera granice działki budowlanej wraz z jej bezpośrednim otoczeniem w postaci sąsiadujących budynków, dróg, terenów zielonych oraz przyłączy mediów.

Dobrym pomysłem jest również przeprowadzenie wnikliwych badań geotechnicznych gruntu. Zadanie to musisz powierzyć uprawnionemu geodecie, który przy pomocy swojej wiedzy oraz profesjonalnych narzędzi dokona wymaganych prawnie pomiarów. Po ich zakończeniu dowiesz się, na jakim poziomie znajdują się wody gruntowe na Twojej działce budowlanej, a także poznasz skład gruntu. Dane te pomogą architektowi w określeniu, jakie fundamenty będą niezbędne do bezpiecznego postawienia na nich domu.

Uzyskaj pozwolenie na budowę domu

Aby móc legalnie ruszyć z pierwszymi pracami konstrukcyjnymi, konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę. W celu otrzymania go inwestor musi złożyć wniosek PB-1 w lokalnym urzędzie gminy lub miasta oraz dostarczyć wymagane prawnie dokumenty, których listę znajdziesz w tym miejscu.

Zatrudnij kierownika budowy

Kolejnym czekającym Cię etapem jest zatrudnienie kierownika budowy. To właśnie on będzie bezpośrednio nadzorował Twoją inwestycję i sprawdzał, czy jest ona wykonywana zgodnie ze sztuką budowlaną. Oprócz tego będzie on również sprawował pieczę nad dziennikiem budowy i na bieżąco go uzupełniał wraz z postępem prac.

Zakontraktowany kierownik budowy musi posiadać wymagane prawem uprawnienia oraz cechować się rzetelnością i nieposzlakowaną opinią zawodową, dlatego też przed jego zatrudnieniem warto dokładnie sprawdzić jego referencje. Więcej na ten temat znajdziesz tutaj.

Zatrudnij ekipę budowlaną

Kolejnym krokiem jest znalezienie odpowiednich fachowców. Zasadniczo, zatrudniając budowlańców, inwestor ma do wyboru dwie możliwości – wynająć jedną firmę, która kompleksowo wykona całą inwestycję lub osobno kontraktować odrębne ekipy, które będą realizować poszczególne etapy pracy.

Zatrudniani fachowcy muszą posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą i działać w pełni legalnie. Dzięki temu prace budowlane będą prowadzone zgodnie z literą prawa, a Ty w razie ewentualnych problemów będziesz mógł skorzystać z gwarancji lub dochodzić swoich roszczeń.

Poszukiwania ekipy budowlanej powinno się zacząć odpowiednio wcześnie i nie odkładać tego w czasie. Umożliwi to uzyskanie dogodnego terminu, a co za tym idzie, wcześniejsze rozpoczęcie prac. Ważne jest także skrupulatne sprawdzenie opinii dotyczących danego wykonawcy oraz przeprowadzenie z nim wnikliwej rozmowy przed podpisaniem wiążącej umowy.

Ogrodź działkę budowlaną

Aby prace budowlane były prowadzone w bezpieczny sposób, czekać Cię będzie zadanie ogrodzenia Twojej działki budowlanej. Ogrodzenie jest wymagane prawnie, a jego zadaniem jest zabezpieczenie dostępu do placu budowy osobom nieupoważnionym. Dodatkowo, prawidłowo odgrodzona posesja pomoże uchronić Cię przed aktami wandalizmu oraz kradzieżą sprzętu i materiałów.

Do tego celu możesz użyć nawet najtańszej siatki metalowej, ważne jest jednak, by ogrodzenie było szczelne i dokładnie obejmowało cały plac budowy. Niezbędne będzie także stworzenie prowizorycznej bramy wjazdowej, która umożliwi dostanie się ciężkiego sprzętu na teren prowadzonej inwestycji.

Umieść tablicę informacyjną budowy

Każda prowadzona inwestycja wymaga zamieszczenia w widocznym miejscu specjalnej tablicy informacyjnej. Zawarte są na niej między innymi dane dotyczące budowy, adresu działki, numeru pozwolenia budowlanego, inwestora, osoby odpowiedzialnej za nadzór nad inwestycją, a także numery alarmowe.

Wyrównaj i oczyść teren

Przed rozpoczęciem prac powinno się również dokładnie wyrównać teren pod inwestycję. W szczególności dotyczy to działek o pofałdowanej powierzchni oraz posiadających naturalne wzniesienia. Niwelacja poziomu gruntu powinna odbywać się zgodnie z wymogami realizowanego projektu architektonicznego.

Na etapie prowadzonych prac ziemnych warto również zadbać o porządek i usunąć z działki wszelkie zbędne śmieci, kamienie oraz suche gałęzie. Dobrym pomysłem jest także skoszenie trawy oraz usunięcie pozostałości po niej. W niektórych przypadkach konieczna może okazać się także wycinka dużych krzewów oraz drzew, jednak w tym wypadku niezbędne będzie uzyskanie pozwolenia na wycinkę.

Przerażają Cię formalności?

Możesz liczyć na wsparcie specjalistów 3E na każdym etapie, nawet przed rozpoczęciem prac stricte budowlanych! Nas eksperci pomogą zorganizować wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ustalić warunki zabudowy czy zgromadzić dokumentację do pozwolenia na budowę. Powierz budowę ekipie 3E, dzięki czemu cały proces będzie w jednych rękach, a Ty nie będziesz musiał zajmować się koordynacją prac podwykonawców.

Poprzedni wpis | Następny wpis