Co w praktyce oznacza zmiana Warunków Technicznych?

W Polsce szczegółowe wymagania dotyczące efektywności energetycznej budynków znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (w skrócie Warunki Techniczne).

Zgodnie z rozporządzeniem, każdy nowopowstający budynek powinien być zaprojektowany tak, by spełniał minimalne wymagania dotyczące wartości wskaźnika nieodnawialnej energii pierwotnej EP oraz aby przegrody i wyposażenie techniczne budynku odpowiadały wymaganiom izolacyjności cieplnej.

Standard WT 2021, obowiązujący od 1. stycznia 2021, pociąga za sobą konieczność dostosowania przegród budowlanych tak, aby spełnić wymaganą wartość współczynnika przenikania ciepła, ograniczenia strat ciepła w budynku oraz zastosowania odnawialnych źródeł energii.

Obecnie maksymalna wartość wskaźnika EP wynosi 70 kWh/m2 · rok. Wartość ta została obniżona z 95 kWh/m2 · rok.

Maksymalne wartości współczynników przenikania ciepła dla przegród budowlanych kształtują się następująco:

  • Ściany zewnętrzne Umax=0,20 W/m2K
  • Dach Umax=0,15 W/m2K
  • Podłoga na gruncie Umax=0,30 W/m2K
  • Okna Umax=0,9 W/m2K
  • Okna połaciowe Umax=1,1 W/m2K
  • Drzwi zewnętrzne Umax=1,3 W/m2K

Oznacza to, że przegrody będą musiały być lepiej izolowane termicznie. Można to osiągnąć przez zwiększenie grubości materiału termoizolacyjnego lub przez zastosowanie materiału o lepszych parametrach termicznych, czyli o niższym współczynniku przewodzenia ciepła.

Aby spełnić wymagania Warunków Technicznych, nie wystarczy jedynie poprawić termoizolacyjności przegród. Konieczne jest nie tylko stworzenie optymalnych rozwiązań konstrukcyjnych i dobór właściwych materiałów izolacyjnych – równie ważny jest wybór odpowiednich systemów instalacyjnych.  Najlepszym rozwiązaniem będzie zastosowanie OZE, czyli odnawialnych źródeł energii. Odnawialne źródła energii pozwalają na skuteczne obniżenie wartości wskaźnika nieodnawialnej energii pierwotnej. Im większy będzie udział OZE w całkowitym bilansie energetycznym domu, tym bardziej dom będzie ekologiczny. Odnawialnymi źródłami energii są m.in. energia słoneczna, wiatrowa czy geotermalna. Urządzeniami, które wykorzystują OZE są np. pompy ciepła. Dzięki zastosowaniu współpracy tych urządzeń z panelami fotowoltaicznymi, z łatwością spełnimy wymagania WT 2021, ale również znacząco obniżymy koszty eksploatacyjne domu.

W praktyce zaostrzone wymagania WT 2021 oznaczają, że każdy nowoprojektowany dom jednorodzinny musi osiągnąć standard co najmniej energooszczędny.

Aby dom osiągnął standard energooszczędny, należy zadbać o odpowiednie rozwiązania architektoniczne i instalacyjne. Bryła budynku powinna być prosta i zwarta. Nisze czy wnęki powodują zwiększenie strat ciepła. Najlepiej, żeby bryła domu wpisywała się w kształt sześcianu. Istotne jest również odpowiednie usytuowanie budynku względem stron świata. Większe przeszklenia powinny znajdować się po stronie południowej. Od strony północnej należy z nich zrezygnować.

Kolejnym bardzo ważnym aspektem jest wybór odpowiedniego systemu wentylacji. Dzięki zastosowaniu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, czyli rekuperacji, można znacznie ograniczyć straty ciepła w budynku. Należy pamiętać, że wentylacja grawitacyjna może być odpowiedzialna za nawet 40% strat energii cieplnej w budynku.

Projektowanie domów energooszczędnych musi zachodzić w sposób zintegrowany. Tylko kompleksowe rozwiązania pozwolą na znaczne obniżenie zużycia energii przez budynek. Przyczyni się to nie tylko do spełnienia wymagań WT 2021, ale również pozwoli na zwiększenie komfortu życia w domu, wyeliminowanie emisji szkodliwych substancji do środowiska oraz zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych.

Poprzedni wpis | Następny wpis