Jakie pytania zadać kierownikowi budowy? Wybierz mądrze swojego kierownika budowy

Kierownik budowy to niezwykle ważny, chociaż często niedoceniany zawód. Człowiek ten osobiście nadzoruje postęp prac budowlanych, a także odpowiedzialny jest za wczesne wykrywanie wszelkich błędów, które mogą wystąpić w trakcie realizacji inwestycji. Dlatego też tak ważne jest, by wybrać odpowiedniego fachowca, który do wykonywanych przez siebie zadań będzie podchodził rzetelnie i skrupulatnie.

Co należy do obowiązków kierownika budowy?

Podstawowym zadaniem, jakie pełni kierownik budowy, jest sprawowanie nadzoru nad postępem wszelkich prac budowlanych prowadzonych na terenie inwestycji. Jego obowiązki regulowane są przez prawo budowlane[1].

Zgodnie z 22 artykułem powyższego dokumentu do obowiązków kierownika budowy należy między innymi:

  • protokolarne przejęcie terenu od inwestora,
  • prowadzenie dziennika budowy,
  • nadzorowanie geodezyjnego wytyczenia obiektu,
  • bezpośredni nadzór oraz koordynacja prowadzonych prac budowlanych,
  • kontrola jakości prowadzonych prac oraz nadzór nad usuwaniem ewentualnych wad,
  • dbanie o przestrzeganie zasad BHP na terenie budowy,
  • uczestniczenie w czynnościach związanych z odbiorem danego obiektu budowlanego.

Dodatkowo, w przypadku wykrycia rażących nieprawidłowości, kierownik budowy musi o nich niezwłocznie poinformować inwestora. Co więcej, jeśli nieprawidłowości te będą stanowiły bezpośrednie zagrożenie dla życia bądź zdrowia pracowników lub stanu technicznego samego obiektu, kierownik budowy może również całkowicie wstrzymać prace budowlanego.

Warto jednak zadbać, by zatrudniony kierownik budowy wychodził nieco poza narzucane na niego przez prawo obowiązki. W szczególności dotyczy to aktywnego nadzoru nad postępem prac oraz sprawdzanie, czy zatrudniona ekipa fachowców wykonuje swoją robotę zgodnie ze sztuką budowlaną.

Jak wybrać dobrego kierownika budowy?

Najważniejszą cechą kierownika budowy jest jego rzetelność. Musi być on skrupulatny i w obiektywny sposób oceniać postęp prac. Dlatego też dobrą zasadą jest unikanie zatrudniania kierowników zaprzyjaźnionych z daną ekipą budowlaną. Takie osoby mogłyby przymykać oko na nieprawidłowości lub najzwyczajniej w świecie poszczególne etapy inwestycji odbierać „na piękne oczy”.

Zamiast tego lepiej opierać się na poleceniach znajomych lub referencjach obcych osób. Ważne jest jednak, by takie opinie dokładnie weryfikować i sprawdzać ich rzetelność. Po zakończeniu wstępnej selekcji fachowców konieczne jest odbycie z nimi wnikliwej rozmowy. O co więc zapytać kierownika budowy?

Zakres wykonywanych zadań oraz kontakt z inwestorem

Pierwszą niezbędną do ustalenia kwestią jest określenie, co dokładne będzie należeć do obowiązków kierownika budowy – czy będzie on tylko odbierał poszczególne etapy pracy i dokonywał wpisów do dziennika, czy jego zadaniem będzie kontrolowanie każdego aspektu budowy.

Powinno się także ustalić, w jaki sposób przebiegać będzie kontaktowanie się z kierownikiem budowy. W szczególności dotyczy to kwestii doradczych, a mianowicie tego, czy inwestor może w dowolnym momencie zadzwonić i poprosić kierownika o poradę związaną z realizowaną inwestycją.

Jak często będzie przyjeżdżał na budowę?

Częstotliwość wizyt na placu budowy to kolejna ważna kwestia, od której zależy to, ile faktycznie będzie w stanie zobaczyć kierownik. Jeśli będzie pojawiał się on na miejscu inwestycji tylko w trakcie odbioru jej poszczególnych etapów, to istnieje spore ryzyko, że przeoczy jakiś błąd.

Zamiast tego lepiej zdecydować się na zakontraktowanie kilku lub kilkunastu dodatkowych wizyt (w zależności od wielkości oraz poziomu skomplikowania danej budowy). Pozwoli to na wczesne wykrycie wszelkich nieprawidłowości oraz zmotywuje ekipę fachowców do wykonywania pracy zgodnie ze sztuką budowlaną. Dobrze też, jeśli po każdej wizycie kierownik zda krótki raport dotyczący postępu inwestycji.

Czy kierownik zna technologię?

Kierownik budowy powinien również być dokładnie zapoznany z technologią, w jakiej wznoszony jest dom. Zapewni mu to odpowiednią wiedzę niezbędną do sprawdzenia kompetencji zatrudnionych budowlańców, a także pomoże w wykryciu jakichkolwiek nieprawidłowości.

Kwestie finansowe oraz prawne

Ostatnim i zarazem najbardziej pragmatycznym zagadnieniem są szczegóły współpracy. Na etapie rozmowy z kierownikiem budowy niezbędne jest dokładne ustalenie wynagrodzenia, jakie fachowiec otrzyma za swoją pracę. Powinno się również zapytać o cennik dodatkowych usług, takich jak wykupienie kolejnej wizyty na placu budowy lub konsultacja nieprzewidzianego wcześniej problemu natury technicznej.

Niezbędne jest także spisanie umowy, w której zostaną zawarte wszystkie powyższe ustalenia, wraz z zakresem obowiązków kierownika budowy, jego wynagrodzeniem oraz odpowiedzialnością za ewentualne niedopatrzenia w trakcie pełnienia przez niego usług.

[1] https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210002351/T/D20212351L.pdf

Poprzedni wpis | Następny wpis