Kosztorys budowlany – co warto o nim wiedzieć?

Proces budowy domu to niezwykle kosztowne przedsięwzięcie. Warto zatem przygotować szacunkowy koszt budowy, aby znać orientacyjne koszty naszej inwestycji. Z całą pewnością większość osób, które planują budowę domu spotkało się z pojęciem kosztorysu budowlanego. Dobrze opracowany kosztorys będzie również pomocny w przypadku starania się o kredyt hipoteczny na budowę domu.  Podpowiadamy, jak zrobić kosztorys budowlany oraz ile kosztuje jego przygotowanie.

Co to jest kosztorys budowlany?

Kosztorys budowlany to dokument finansowy, który nie tylko ukazuje nam skalę finansową przedsięwzięcia, ale jest również wymagany przez banki, jeśli inwestycję chcemy częściowo pokryć kredytem hipotecznym. Warto podkreślić, że decydując się na takie finansowanie budowy, należy zadbać o to, aby nie tylko posiadać kosztorys, ale także o to, aby spełniał on wymagania stawiane przez banki.

Kosztorys budowlany określa nam kalkulację ceny według ustalonych metod, w oparciu o przedmiar lub obmiar robót. W przypadku kosztorysu inwestorskiego jest szacunkiem kosztów do poniesienia. Kosztorysy budowlane w różnej formie, zakresie i stopniu szczegółowości sporządza się niemal na każdym etapie realizacji inwestycji budowlanej. Kosztorys budowy domu zawiera informacje o kosztach dla każdego etapu prac, z uwzględnieniem materiałów oraz robocizny. Pełni on także ważną rolę w procesie planowania budowy domu. Pozwala bowiem na oszacowanie wartości budowy jeszcze przed jej rozpoczęciem, co pomaga w optymalizacji kosztów. Umożliwia on także przygotowanie harmonogramu prac oraz przybliżone określenie tego, jak długo realizacja inwestycji będzie faktycznie trwać. Kosztorys powinien być podstawą do zawarcia umowy pomiędzy inwestorem a wykonawcą. Dzięki temu dostajemy gwarancję ceny widniejącej na podpisanej umowie i minimalizujemy ryzyko przekroczenia posiadanego budżetu.

Rodzaje kosztorysów budowlanych – który wybrać?

Istnieje kilka rodzajów kosztorysów, a różnią się one między sobą głównie zakresem prac, a także szczegółowością opisania poszczególnych etapów. Wyróżnia się zatem:

  • Kosztorys inwestorski – wykonywany jest na zlecenie inwestora przed rozpoczęciem prac związanych z inwestycją, w oparciu o projekt wykonawczy, specyfikację techniczną oraz średnie ceny jednostkowe za wykonanie poszczególnych robót i ceny materiałów. Kosztorys inwestorki przedstawia się w momencie wnioskowania o kredyt w banku.
  • Kosztorys ofertowy – wykonywany jest przez firmę oferującą usługi budowlane przed rozpoczęciem prac. Ma na celu przedstawienie ceny, za jaką dana firma może wykonać określone przez inwestora prace budowlane. Kosztorys nie ma związku z procesem wnioskowania o kredyt.
  • Kosztorys podwykonawczy – przygotowywany jest po zakończeniu prac, ale tylko w określonych przypadkach, np. gdy prace dotyczą natychmiastowej naprawy awarii lub gdy przed rozpoczęciem prac budowlanych nie da się dokładnie określić ich zakresu. Kosztorys pozwala monitorować na bieżąco wydatki.
  • Kosztorys ślepy – to zestawienie, które nie zawiera żadnych cen wykonania prac, a jedynie ceny wynajmu sprzętu i materiałów.

Jak zrobić kosztorys budowlany?

Wzór kosztorysu budowlanego można znaleźć na stronach internetowych. Warto mimo wszystko zgłosić się do lokalnego kosztorysanta – jednak to rozwiązanie wiążę się z dość wysokimi kosztami. Istnieje także możliwość zamówienia kosztorysu inwestorskiego do konkretnego projektu domu w firmie, u której kupujemy projekt.

Istnieją dwie metody wykonywania kosztorysów – uproszczona i szczegółowa. Metodę uproszczoną wykorzystuje się do przybliżonego oszacowania kosztów planowanej inwestycji. Taka kalkulacja kosztów zawiera zazwyczaj ogólne informacje dotyczące wykonania konkretnych robót, nie uwzględnia natomiast szczegółowych danych, takich jak np. ilości materiałów, jakie będą zużyte przy pracach czy konkretnej liczby roboczogodzin potrzebnych na wykonanie określonych przez inwestora prac. W przypadku kalkulacji szczegółowej przygotowywana jest ona z uwzględnieniem wszystkich prac, jakie będą wykonywane w czasie inwestycji oraz wszelkich elementów potrzebnych do określenia końcowej ceny całego przedsięwzięcia.

Kosztorys powinien zawierać rozwinięcie szczegółowe dla każdego etapu prac: od stanu zero, do stanu deweloperskiego lub z wykończeniem, z przedstawieniem kosztów zakupu materiałów oraz osobno dla robocizny. Następnie każdy z etapów należy podzielić na mniejsze części, np. wykonanie fundamentów, ściany zewnętrzne, dach, elewacja itp. Każda część powinna być opisana jak najbardziej szczegółowo.

Kosztorys budowlany – cena

Kosztorys budowlany możemy wykonać samodzielnie lub zgłosić się z tym do profesjonalistów. Warto przygotować kosztorys nawet jeśli nie posiadamy zbyt dużej wiedzy z zakresu budownictwa. Istotną pomocą mogą się w tym wypadku okazać proste i intuicyjne kalkulatory. Kalkulatory pozwalają na bardzo szybkie, wstępne oszacowanie kosztów budowy i mogą służyć jako praktyczny wzór do bardziej skomplikowanych obliczeń. Jeśli nie czujemy się na siłach i zależy nam na tym, aby kosztorys był bezbłędny, to warto wówczas skorzystać z pomocy specjalistów. Opracowanie kosztorysu przez ekspertów w tej dziedzinie to zwykle koszt około 1000-1500 zł. Możemy mieć wtedy pewność, że wycena będzie bardzo dokładna, z aktualnymi cenami materiałów i robocizny na dany kwartał roku.

Poprzedni wpis | Następny wpis