Powierzchnia całkowita – czym jest i jak się ją oblicza?

Istnieje szereg pojęć budowlanych, z którymi spotkał się z pewnością każdy z nas, lecz nie do końca mamy świadomość, co one oznaczają. Takim pojęciem jest choćby powierzchnia całkowita budynku. Sprawdź, jaka jest definicja powierzchni całkowitej oraz jak się ją oblicza. Przeglądając oferty gotowych projektów możemy porównać domy pod względem zarówno powierzchni całkowitej, jak i użytkowej. Podpowiadamy, czym różnią się te dwa parametry.

Powierzchnia całkowita – definicja

Powierzchnia całkowita budynku jest sumą powierzchni całkowitych wszystkich kondygnacji budynku. Jako kondygnacja mogą być traktowane kondygnacje znajdujące się całkowicie lub częściowo poniżej poziomu terenu, kondygnacje powyżej poziomu terenu, poddasza, tarasy, tarasy na dachach, kondygnacje techniczne i kondygnacje magazynowe. Powierzchnię całkowitą kondygnacji mierzy się na poziomie posadzki po zewnętrznym obrysie budynku. Uwzględnia się tynki, okładziny ścienne oraz balustrady.

Warto również znać pojęcie powierzchni całkowitej zabudowy, którą definiuje się jako powierzchnię całkowitą budynku, powiększoną o pozostałe obiekty znajdujące się na działce. Do powierzchni zabudowy nie są wliczane: powierzchnie, które zajmują wydzielone obiekty pomocnicze, tj. altany, szklarnie, itp.; powierzchnie, które zajmują elementy drugorzędne, tj. zewnętrzne schody, markizy, daszki, oświetlenie zewnętrzne; powierzchnie obiektów budowlanych i ich części, które nie wystają ponad powierzchnię terenu.

Powierzchnia całkowita – norma

Powierzchnię całkowitą budynku określamy zgodnie z normą PN-ISO 9836:1997 Właściwości użytkowe w budownictwie – Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych. Przy obliczaniu powierzchni całkowitej należy zwrócić uwagę na odpowiednie przepisy prawa budowlanego. Informacje na ten temat można znaleźć między innymi w powyższej normie PN-ISO 9836:1997, która zawiera dane dotyczące obliczania wskaźników powierzchniowych i kubaturowych. Norma określa dane dotyczące powierzchni całkowitej, ale także innych wskaźników powierzchni domu, które są potrzebne np. przy sporządzaniu ofert, kosztorysów i umów sprzedaży domu lub mieszkania, a także do celów podatkowych.

Jak obliczyć powierzchnię całkowitą?

Powierzchnię całkowitą budynku stanowi suma powierzchni całkowitych wszystkich kondygnacji danego budynku. Przy obliczaniu powierzchni całkowitej budynku należy zwrócić uwagę na prawidłowe wymierzenie powierzchni poszczególnych elementów budynku oraz ich zakwalifikowanie. Nie należy wliczać do powierzchni całkowitej wyprofilowań oraz wnęk i wypustów dla celów konstrukcyjnych lub estetycznych, jeżeli nie zmieniają powierzchni netto kondygnacji. Jeżeli w obrębie jednej kondygnacji znajdują się pomieszczenia o różnych wysokościach (audytoria, hole, itp. ), to dla każdej wysokości należy oddzielnie obliczać powierzchnie całkowitą.

Przy obliczaniu powierzchni całkowitej budynku należy powierzchnie o różnych wysokościach podać oddzielnie. Również oddzielnie należy podać powierzchnie antresol. Powierzchnię kondygnacji, która nie jest w pełni zamknięta oraz nie posiada elementów zamykających należy obliczać z rzutu poziomego przekrycia. Powierzchnie zajęte przez pomieszczenia wyższe niż jedna kondygnacja na kondygnacjach wyższych nie wlicza się do powierzchni całkowitych tych kondygnacji. Nie dotyczy to powierzchni szybów dźwigowych i pionów zsypowych, które są wliczane do powierzchni usługowej. Powierzchnię całkowitą podaje się w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.

Powierzchnia całkowita a użytkowa

Wiele osób zastanawia się nad różnicą między powierzchnią całkowitą a powierzchnią użytkową. Zdarza się, że te pojęcia są używane zamiennie, co jak się okazuje nie jest prawidłowe. Powierzchnia całkowita to suma wszystkich kondygnacji podziemnych i nadziemnych, łącznie z poddaszem, tarasami, kondygnacjami magazynowymi i technicznymi. Chcąc wiedzieć, na jakiej powierzchni będziemy mieszkać w naszym domu, należy koniecznie sprawdzić parametr nazywany powierzchnią użytkową. Pojęcie powierzchni użytkowej oznacza sumę wszystkich pomieszczeń o funkcji mieszkalnej: pokoje, sypialnie, kuchnie, łazienki, gabinety. W przypadku planowania domu z poddaszem trzeba pamiętać, że powierzchnia tegoż poddasza może być liczona różnymi metodami. Różnice związane z wartością powierzchni są ściśle związane z zastosowaniem różnych norm określających sposoby obliczania powierzchni poddasza, czyli norm PN-070 B-02365 z 1970 r. lub PN ISO 9836 z 1997 r.

 

Poprzedni wpis | Następny wpis