Uzbrojenie działki krok po kroku – co warto wiedzieć?

Budowa domu to bez wątpienia wieloetapowe przedsięwzięcie. Zakup działki jest jednym z jej kluczowych etapów. Stojąc przed wyborem terenu pod budowę domu, spotkamy się z pewnością z pojęciem uzbrojonej lub nieuzbrojonej działki. Sprawdź, na czym polega uzbrojenie działki, od czego zależą koszty uzbrojenia oraz jakie formalności są z tym związane.

Na czym polega uzbrojenie działki?

Zdarza się, że część osób stojących przed zakupem działki zastanawia się, co to jest uzbrojenie działki. Warto wiedzieć, że o działce uzbrojonej możemy mówić wtedy, gdy w jej pobliżu biegną linie energetyczne, wodociągowe, a także sieć gazowa, kanalizacja oraz linia telekomunikacyjna. Do pełnego wyposażenia działki budowlanej w media konieczne są odpowiednie przyłącza. Instalacja tych przyłączy w granicach działki nazywana jest właśnie uzbrojeniem. Dlatego, jeśli decydujemy się na zakup działki nieuzbrojonej, oznacza to, że o doprowadzenie niezbędnych mediów musimy zadbać sami. Zatem, gdy kupujemy działkę, w pobliżu której stoją domy, możemy zakładać że niezbędne media znajdują się w pobliżu. Warto jednak dokładnie to sprawdzić, gdyż może się okazać, że będziemy musieli liczyć się z dodatkowymi kosztami.

Od czego zależy koszt uzbrojenia działki?

Przed zakupem terenu pod budowę domu, wiele osób zastanawia się – ile kosztuje uzbrojenie działki. Niestety, ciężko odpowiedzieć jednoznacznie na to pytanie, gdyż koszt uzbrojenia zależny jest od wielu czynników. Warto dodać, że ceny mogą się różnić w zależności od rejonu Polski oraz stawek dostawcy i wykonawcy. Niemniej jednak, uzbrojenie związane jest z wieloma formalnościami i dość wysokimi kosztami.

Koszt uzbrojenia działki zależy od kilku istotnych aspektów. W pierwszej kolejności należy wziąć pod uwagę odległość naszej działki od poprowadzonej sieci. Im dalej, tym oczywiście koszty będą większe. W przypadku przyłączenia do sieci energetycznej należy zwrócić uwagę także na moc przyłączeniową. Zazwyczaj, im wyższa moc, tym zwiększają się nam koszty. Szacuje się, że uzbrojenie działki w przypadku przyłącza kablowego to koszt ok. 60-80 złotych za 1 kW.  Koszt będzie nieco mniejszy, gdy zdecydujemy się na prąd napowietrzny, ale o tym, czy takie przyłączenie jest możliwe dowiemy się z warunków przyłączeniowych wydanych przez zakład energetyczny. Wówczas stawka wynosi ok. 50 złotych za 1 kW. W przypadku podłączenia do działki wody, koszt ponosi gmina, gdyż to ona jest zazwyczaj właścicielem lokalnych sieci kanalizacyjnych i wodociągowych. Po naszej stronie jest wówczas koszt doprowadzenia wody w postaci tzw. opłaty adiacenckiej. Zdarza się jednak, że opłata ta wynosi nawet kilkaset złotych. Kolejnym kosztem z jakim musimy się liczyć jest koszt przyłączenia do sieci gazowej. Jeśli mieści się ona w pobliżu działki, to wówczas inwestor płaci ryczałt za wykonanie przyłącza. Szacuje się, że średni koszt to nawet 2200-2400 złotych za odcinek, który mierzy do 15 metrów. Każdy kolejny metr jest dodatkowo płatny i może on nas kosztować od 80 do nawet 100 złotych.

Kolejnym aspektem wpływającym na cenę uzbrojenia działki jest liczba działek budowlanych, które znajdują się na danym obszarze. Im więcej działek znajduje się tam, tym mniejszy będzie koszt uzbrojenia dla pojedynczego inwestora. Ostatnim istotnym czynnikiem wpływającym na cenę uzbrojenia działki jest rejon i właściciel sieci. Należy podkreślić, że ceny przyłączy różnią się w zależności od regionu i nie ma ustalonych stałych kwot uzbrojenia dla całego kraju. O tym, w jaki sposób możemy podłączyć się do istniejącej infrastruktury dowiemy się występując do gestorów sieci o tzw. warunki przyłączeniowe- na ich podstawie dopiero możliwa jest dokładna wycena przyłącza.

Jak sprawdzić uzbrojenie działki?

Uzbrojenie działki budowlanej wiąże się z dopełnieniem szeregu formalności. Przed zakupem działki pod budowę domu warto zapoznać się szczegółowo z dokumentacją dotyczącą działki. W tym celu należy udać się do urzędu gminy właściwego dla miejscowości, w której znajduje się działka. To właśnie tam, w wydziale kartografii i geodezji, uzyskamy informacje, czy dana działka budowlana ma w pobliżu wszystkie przyłącza do sieci. Często też potrzebne informacje można znaleźć bez wychodzenia z domu na oficjalnym portalu, gdzie coraz więcej gmin aktualizuje swoje zasoby infrastrukturalne: mapy.geoportal.gov.pl,

Jednym z podstawowych dokumentów określających stan zagospodarowania działki w media jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – część opisowa oraz rysunek planu. Warto podkreślić, że podstawowym dokumentem określającym granice działki budowlanej oraz uzbrojenie działki w media jest również geodezyjna mapa zasadnicza. Dokument w postaci mapy zasadniczej można uzyskać w Wydziale Geodezji w Starostwie Powiatowym właściwym dla miejsca położenia działki budowlanej. O obecności poszczególnych sieci można się również dowiedzieć w miejscowych zakładach zarządzających sieciami.

 

Poprzedni wpis | Następny wpis