fbpx
14.06.2022 | 2 min. czytania Pobierz PDF

Vademecum Domu Energooszczędnego: Nowoczesne materiały budowlane sposobem na ekologiczną eliminację mostków termicznych

Inwestorzy planujący budowę nowoczesnego domu, o wysokim stopniu energooszczędności, mierzą się z wyzwaniem eliminacji mostków termicznych. Dotychczas, większość inwestorów była skazana na stosowanie nie ekologicznych, ropopochodnych materiałów do termoizolacji ścian zewnętrznych.

Dobry dom energooszczędny, posiada niskie zapotrzebowanie na energię potrzeb- ną do ogrzania go zimą lub ochłodzenia go w upalne dni. Parametr energooszczędności mogą osiągnąć jedynie budynki o bar- dzo dobrej izolacji termicznej. Z tego powodu, w nowoczesnym budownictwie dąży się do całkowitej eliminacji mostków ciepl- nych, będących zaprzeczeniem dobrej izolacji. Przez lata, inwestorzy byli skazani na korzystanie z rozwiązań będących zaprzeczeniem ekologii, do najpopularniejszych należą ropopochodny styropian lub płyty wykonane z poliizocyjanuratu. W ostatnich latach na popularności zyskała izolacja wełną konopną lub jutną, która co prawda jest ekologicznym rozwiązaniem, lecz podobnie jak styropian wymagają one wyspecjalizo- wanej ekipy, która zajmie się termoizolacją domu. A to podnosi koszt budowy oraz wy- dłuża czas oddania inwestycji.

INNOWACYJNY POLSKI WYNALAZEK
Polska firma SYSTEM 3E, za swoją misję postawiła sobie stworzenie ekologicznego materiału budowlanego, który idealnie sprawdzi się do budowy domów energooszczędnych, pasywnych oraz dodatnio energetycznych. Eksperci firmy, opracowali elementy budowlane wykonane z ciepłochronnego materiału

o znacznie obniżonej przewodności cieplnej. Współczynnik przewodzenia ciepła dla ma- teriału wynosi 0,072 ± 0,003 W/mK, a współ- czynnik przenikania ciepła to U = 0,198 W/ (m2·K). Elementy SYSTEM 3E, wykonane są z ekspandowanego perlitu i mieszanki spoiw mineralnych. Elementy 3E są zaprojektowane i wyprodukowane w taki sposób by wykluczyć spoinę. Przy kształcie każdego grzebienia elementu 3E nawiązano do specyficznego kąta pochylenia stożka Morse’a. W efekcie, uzyskano układ powierzchni samo-kotwiących się̨ w ścianie. W przypadku tej technologii brak zaprawy nie powoduje występowania mostków cieplnych. W efekcie inwestor uzyskuje się konstrukcję ściany monolitycznej, której nie musi dodatkowo zabezpieczać dodatkową i kosztowną warstwą termoizolacyjną.

Każdy budynek wykonany w tej technologii jest badany kamerą termowizyjną przez oddaniem inwestorowi. Wnikliwa analiza se- tek zdjęć pozwala stwierdzić, że konstrukcje wykonane w technologii SYSTEM 3E, są wolne od mostków termicznych na piono- wych oraz poziomych łączeniach elementów. Nie występują także nieszczelności na połączeniach ścian 3E z innymi elementami konstrukcji budynku, takimi jak konstrukcje żelbetowe wieńca, słupy konstruk- cyjne, połączenia z konstrukcją dachu oraz przy oknach i drzwiach. Na chwilę obecną SYSTEM 3E jest najcieńszą a zarazem naj- cieplejszą ścianą jednowarstwową dostępną w Unii Europejskiej

Prasa

28.02.2022 | 4 min. czytania

Forbes: Klimatyczna rewolucja w budownictwie

W najbliższych latach o konkurencyjności nieruchomości decydować będzie ich wpływ na środowisko, a konkretnie… zerowy wpływ. Inwestorzy i zarządzający budynkami już teraz mierzą ich ślad węglowy oraz szukają technologii, które pozwalają zmniejszyć ryzyko klimatyczne.

Więcej +
14.06.2022 | 2 min czytania

Vademecum Domu Energooszczędnego: Nowoczesne materiały budowlane sposobem na ekologiczną eliminację mostków termicznych

Inwestorzy planujący budowę nowoczesnego domu, o wysokim stopniu energooszczędności, mierzą się z wyzwaniem eliminacji mostków termicznych. Dotychczas, większość inwestorów była skazana na stosowanie nie ekologicznych, ropopochodnych materiałów do termoizolacji ścian zewnętrznych.

Więcej +

Pisali o nas

Pisali o nas

| min. czytania Pobierz PDF

Budujemy w zgodzie z EKO