ściana wybudowana w technologii 3E

Dlaczego budownictwo bezspoinowe jest trwalsze od tradycyjnego na klej lub zaprawę?

Budownictwo bezspoinowe jest odpowiedzią na rosnące wymagania dotyczące trwałości, energooszczędności i przyspieszenia czasu budowy domu. Zakłada wykorzystanie naturalnych materiałów, w tym perlitu ekspandowanego, który jest przyjazny dla środowiska. Ponadto ma on doskonałe właściwości termoizolacyjne i akustyczne.

W tradycyjnym budownictwie łączenie poszczególnych elementów odbywa się przy użyciu kleju lub zaprawy. Bez względu na zastosowane spoiwo, to właśnie łączenia stanowią najsłabszy element muru.  Dodatkowo łączenia są bezpośrednią przyczyną powstawania mostków termicznych, które zwiększają m.in. koszty ogrzewania domu.

Jakie korzyści krótkoterminowe i długoterminowe zapewnia budowa domu bez etapu murowania ścian nośnych?

Ściany bezspoinowe kontra tradycyjne murowanie ścian

Ściany wzniesione z perlitowych elementów 3E zyskują na popularności w nowoczesnym budownictwie, głównie ze względu na wyjątkową trwałość. Integralność strukturalna ścian wykonanych w technologii SYSTEM 3E jest wyższa, niż ścian murowanych.

Brak spoin oznacza, że cała ściana zachowuje jednolitą strukturę bez słabych punktów, które mogłyby stanowić miejsce skupienia naprężeń czy potencjalnych uszkodzeń. Dzięki temu ściany są bardziej odporne na pękanie pod wpływem obciążeń mechanicznych.

W tradycyjnym murowaniu warstwa kleju lub zaprawy tworzy potencjalny mostek termiczny, który może przyczynić się do niepożądanej wymiany ciepła między wnętrzem a otoczeniem. Ściany z perlitu ekspandowanego eliminują te słabe punkty, oferując spójną, a co za tym idzie efektywną ochronę termiczną. W praktyce oznacza to redukcję strat ciepła, co nie tylko przekłada się na obniżenie kosztów ogrzewania zimą, ale również zwiększa komfort domowników.

jak szybko można wybudować 1 mkw. ściany w SYSTEM 3E?

Szybka budowa domu odpornego na wilgoć

Odporność na wilgoć ścian wykonanych z elementów 3E to kolejny aspekt przemawiający na ich korzyść. W porównaniu do tradycyjnych metod budowlanych, gdzie wilgoć może przenikać przez spoiny między cegłami lub bloczkami, ściany bezspoinowe są odporniejsze na takie problemy. Elementy 3E wyróżniają się właściwościami hydrofobowymi (zapobiegającymi wchłanianiu wody), co jest szczególnie ważne w budynkach narażonych na wilgoć.

Cały proces wznoszenia ścian bezspoinowych jest mniej złożony i może być realizowany w krótszym czasie, co skraca proces budowy domu oraz ogranicza potencjalne błędy wykonawcze. W tradycyjnym budownictwie błędy związane z niewłaściwym murowaniem mogą prowadzić do poważnych problemów strukturalnych w przyszłości. 

Dzięki pół-prefabrykacji i wysokiej precyzji wykonania elementów 3E, możliwe jest ich dokładne dopasowanie, co minimalizuje ryzyko krzywych ścian podczas montażu, dodatkowo, perlitowe elementy łączą się zawsze pod kątem prostym. Ta precyzja wykonania nie tylko przyspiesza cały proces budowy i ułatwia wykończenie domu, ale również zwiększa ogólną trwałość i niezawodność konstrukcji.

Perlit ekspandowany – niska masa, czyli mniejsze obciążenie konstrukcji

Ściany z perlitu ekspandowanego są lekkie, co zmniejsza obciążenie fundamentów i całej konstrukcji budynku. Mniejszy ciężar konstrukcji wiąże się z mniejszym ryzykiem osiadania budynku i związanymi z tym potencjalnymi problemami strukturalnymi.

Niska masa materiału nie wpływa negatywnie na jego wytrzymałość, a wręcz przeciwnie, pozwala na budowę bezpiecznych i trwałych konstrukcji. Ponadto w porównaniu do tradycyjnych ścian murowanych, gdzie poszczególne elementy łączone są za pomocą kleju lub zaprawy, ściany bezspoinowe zapewniają lepszą izolację akustyczną.

tradycyjne murowanie ścian

Przerwy technologiczne w tradycyjnym budownictwie murowanym

Murowanie ścian oznacza konieczność uwzględnienia w harmonogramie przerw technologicznych na schnięcie zaprawy. Jest to konieczne, aby materiały związały i uzyskały pełną wytrzymałość, co może trwać nawet kilka tygodni, w zależności od warunków atmosferycznych oraz rodzaju użytych produktów. Wyeliminowanie tego etapu w procesie budowlanym wiąże się ze znacznym przyspieszeniem całego przedsięwzięcia.

Brak przerw technologicznych związanych ze schnięciem zaprawy przekłada się nie tylko na oszczędność czasu, ale także na większą elastyczność planowania prac. Bezspoinowe wznoszenie ścian może być kontynuowane bez względu na zmienne warunki pogodowe. Dzięki temu inwestorzy i wykonawcy mogą lepiej zaplanować harmonogram prac budowlanych, w tym czas zakończenia projektu, minimalizując ryzyko opóźnień.

Wyeliminowanie konieczności oczekiwania na wyschnięcie materiałów pozwala na wcześniejsze rozpoczęcie kolejnych etapów budowy, co jest kluczowe dla utrzymania płynności procesu budowlanego.

Budowa domu bez zaprawy, a koszty – pozostałe korzyści

Korzyści płynące z braku konieczności oczekiwania na wyschnięcie zaprawy mają również bezpośredni wpływ na koszty całego przedsięwzięcia. Szybsze zakończenie budowy oznacza wcześniejsze przekazanie obiektu do użytku, co dla inwestorów komercyjnych oznacza szybszy zwrot z inwestycji.

Dla inwestorów prywatnych skrócenie czasu budowy może oznaczać mniejsze koszty związane z wynajmem tymczasowego miejsca zamieszkania. Ponadto eliminacja konieczności długotrwałego suszenia zmniejsza ryzyko uszkodzenia materiałów przez niekorzystne warunki atmosferyczne - stan surowy zamknięty budynku można wykonać dużo szybciej, co przekłada się na wyższą jakość i trwałość konstrukcji.

Jak widzisz, budownictwo bezspoinowe jest nie tylko szybsze, ale również ekonomiczne i przede wszystkim trwałe.

Zasada stożka Morse'a na przykładzie technologii SYSTEM 3E

Stożek Morse'a to pojęcie zaczerpnięte z mechaniki i inżynierii, które znalazło zastosowanie w różnych dziedzinach techniki, w tym również w budownictwie. Chociaż pierwotnie termin ten odnosi się do standardu stożkowego łączenia narzędzi i oprzyrządowania w maszynach, jego zasada może być przeniesiona na ideę efektywnego łączenia i montażu elementów konstrukcyjnych w budownictwie bezspoinowym, takich jak ściany nośne.

W kontekście budownictwa bezspoinowego, zasada stożka Morse'a może być interpretowana jako sposób na zapewnienie silnego i stabilnego połączenia między elementami budowlanymi, bez potrzeby stosowania tradycyjnych metod spajania, takich jak zaprawy murarskie czy kleje. Podobnie jak stożek Morse'a umożliwia precyzyjne i mocne połączenie narzędzia z maszyną, tak w technologii SYSTEM 3E pozwalają na szybkie i efektywne łączenie elementów konstrukcyjnych, tworząc spójną i wytrzymałą strukturę.

wytrzymałość ściany bezspoinowej

Korzyści z budowy metodą "klik-klik"

W łączeniu perlitowych elementów kluczowe są siły tarcia, które umożliwiają ich stabilne połączenie i utworzenie konstrukcji monolitycznej. Wyjątkowy kształt elementów 3E sprawia, że łączą się one w sposób mechaniczny, co nie tylko przyspiesza budowę, ale przede wszystkim gwarantuje stabilność oraz wytrzymałość.

Siła tarcia, generowana na styku tych elementów odpowiada za utrzymanie bloczków w ściśle określonej pozycji względem siebie. Zjawisko tarcia występujące w miejscach poziomych łączeń elementów, maksymalizuje efektywność połączenia, jednocześnie minimalizując ryzyko przemieszczania się elementów pod wpływem obciążeń zewnętrznych, takich jak wiatr czy drgania. 

Mechanizm ten zapewnia nie tylko wytrzymałość mechaniczną, ale także doskonałą szczelność termiczną, akustyczną i hydroizolacyjną. Ponadto bezspoinowe łączenie przyczynia się do zwiększenia precyzji wykonania ściany konstrukcyjnej, co jest kluczowe dla zapewnienia równomiernych właściwości izolacyjnych ściany na całej jej długości i wysokości.

Szkolenia z metody układania elementów z perlitu

Jeśli jesteś wykonawcą i chcesz zacząć realizować inwestycje w technologii SYSTEM 3E, skontaktuj się z nami. Nasi specjaliści z przyjemnością przedstawią Ci pozostałe zalety naszego rozwiązania. Możesz także wziąć udział w bezpłatnym szkoleniu specjalistycznym w naszej fabryce w Radomsku. Zapoznasz się nie tylko z teorią, ale przede wszystkim z techniką wznoszenia ścian z perlitowych elementów bez konieczności używania kleju, zaprawy i ocieplenia.

Szkolenie skierowane jest do wszystkich profesjonalistów z branży budowlanej, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w zakresie nowoczesnych technologii budownictwa bezspoinowego.

Skontaktuj się z Grzegorzem Rakiem, aby poznać warunki uczestnictwa w szkoleniu.

skontaktuj się z Grzegorzem Rakiem