dofinansowanie do budowy

Sprawdź o jakie dofinansowania do budowy domu możesz wnioskować

Budowa domu to kosztowna inwestycja. Najczęściej finansowana jest ze środków własnych lub/i kredytu hipotecznego. Niewiele osób wie jednak, że istnieją sposoby, które pomogą obniżyć koszty na czas budowy domu – należą do nich dofinansowania. Zobacz, jakie programy regionalne i unijne pomogą zredukować koszty budowy i na co możesz uzyskać dofinansowanie w 2024 roku.

Na czym polega dofinansowanie do budowy domu?

Dofinansowanie do budowy własnego domu - to nic innego jak bezzwrotna i nieodpłatna pomoc finansowa przekazywana przez państwo lub samorządy inwestorom. W 2024 roku w Polsce działa szereg programów ogólnokrajowych i lokalnych, z których można uzyskać pomoc. Większość z nich nie finansuje inwestycji w 100%, a jedynie w pewnej części.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie do budowy domu?

Programy oferujące dofinansowanie do budowy domu są ogólnodostępne. Nie każdy jednak otrzyma z ich środki. Podstawowym wymogiem jest złożenie wniosku, który następnie jest rozpatrywany przez właściwą do tego instytucję. Równie ważne co przygotowanie wniosku jest spełnienie konkretnych warunków. Jakich? Te dla każdego programu są inne, jednak co do zasady większość stawia kryterium dochodowe, a także ma wymogi pod kątem projektu z budową domu Większe szanse mają m.in. nieruchomości energooszczędne, o wysokiej efektowności energetycznej czy wybudowane tylko z materiałów znajdujących się na liście ZUM.

Największym zainteresowaniem w ostatnich latach cieszą się dotacje związane z budową nieruchomości energooszczędnych. Pula wsparcia w 2024 wynosi ponad pół miliarda złotych, a środki pochodzą z KPO – podaje resort rozwoju i technologii.

Oprócz tego dofinansowanie na budowę domu otrzymać mogą osoby osiągające niskie i średnie dochody, młode małżeństwa, rodziny wielodzietne. Muszą one jednak spełnić wymagania konkretnego projektu, i wyposażenia domu a także w terminie złożyć wniosek, który uzyska pozytywną ocenę.

Na co można dostać dotację przy budowie domu?

Lista rzeczy, na które można uzyskać wsparcie w ramach programów lokalnych i rządowych jest długa. Obejmuje ona zarówno dofinansowanie do zakupu określonych materiałów, urządzeń i instalacji, jak i do ogólnych kosztów budowy. Co ciekawe, coraz więcej banków posiada ofertę preferencyjnych kredytów hipotecznych skierowanych do inwestorów planujących wybudować domy ekologiczne, energooszczędne lub pasywne. Dokładny cel wskazują warunki i regulaminy konkretnych programów, dlatego przyjrzyjmy się z bliska kilku najpopularniejszym.

Program Czyste Powietrze

Program Czyste Powietrze

Program Czyste Powietrze pozwala na pozyskanie wsparcia finansowego na wymianę starych pieców nazywanych kopciuchami, a także na termomodernizacje domków. Skorzystać mogą z niego właściciele lub współwłaściciele domów jednorodzinnych oraz mieszkań w budynkach wielorodzinnych, których dochód nie przekracza wskazanego w programie limitu. Co ważne, programem Czyste Powietrze nie są objęte nieruchomości będące w budowie. Aby starać się o środki z niego, nieruchomość musi posiadać własną księgę wieczystą, a pozwolenie na jej budowę powinno być wydane przed 2014 rokiem.

Program działa od 2018 roku, a umowy z beneficjentami mają być podpisywane do końca 2027 roku (wydatkowanie jest możliwe do 2029 roku). Środki z programu Czyste Powietrze można uzyskać m.in. na zakup i instalacje:

 • nowoczesnych źródeł ciepła (pompy ciepła, kotły gazowe, piece olejowe, ogrzewanie elektryczne);
 • mikroinstalacji fotowoltaicznych z osprzętem;
 • kolektorów słonecznych z osprzętem;
 • wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła;
 • magazynów ciepła;
 • docieplenia przegród budynku;
 • okien i drzwi zewnętrznych po podwyższonej klasie efektywności energetycznej;
 • drzwi i bram garażowych i podwyższonej klasie energetycznej.

Program umożliwia również sfinansowanie kosztów przygotowania dokumentacji np. audytu energetycznego, projektów, ekspertyz potrzebnych do wyżej wymienionych prac. W 2024 roku z programu Czyste Powietrze można otrzymać:

 • 66 tys. zł dla podstawowego poziomu dofinansowania,
 • 99 tys. zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania
 • do 135 tys. zł dla najwyższego poziomu dofinansowania z kompleksową termomodernizacją.
 • do 1,2 tys. zł na audyt energetyczny.

Wnioski można składać online przez portal rządowy gov.pl, w placówkach WFOŚiGW, gminach i bankach, które przystąpiły do programu Czyste Powietrze.

Program Mój Prąd

Program Mój Prąd

Celem programu Mój Prąd jest promocja odnawialnych źródeł energii (OZE). Dofinansowuje on zakup i instalacje mikroinstalacji fotowoltaicznej (PV). Jej zadaniem jest samodzielna produkcja prądu z energii słonecznej. Zasilać może ona domowe sprzęty, a nadwyżki sprzedawane są do sieci energii elektrycznej lub magazynowane w akumulatorach, które montuje się na budynku. Dofinansowanie udzielane jest na instalację o mocy 2-10 kW, która jest w zupełności wystarczająca w wielu budynkach jednorodzinnych mieszkalnych.

Program Mój Prąd przeznaczony jest dla właścicieli domów jednorodzinnych. Mogą oni uzyskać z niego zwrot do 50% kosztów kwalifikowanych inwestycji, ale nie więcej niż:

 • 6000 zł – na samą mikro-instalację PV;
 • 7000 lub 3000 zł – na mikro-instalację PV i urządzenia dodatkowe (limit kwoty zależał od zakwalifikowania do danej grupy wnioskodawców);
 • 5000 zł – na magazyn ciepła;
 • 28500 zł – na pompy ciepła typu grunt/woda oraz woda/woda;
 • 19400 zł – na pompy ciepła typu powietrze /woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej;
 • 12600 zł – na pompy ciepła powietrze /woda;
 • 4400 zł – na pompy ciepła powietrze /powietrze;
 • 16000 zł – na magazyn energii elektrycznej;
 • 3000 zł – na system zarządzania energią HEMS/EMS;
 • 3500 zł – na kolektory słoneczne c.w.o.

Co więcej, koszty związane z inwestycją można odliczyć od podatku w ramach tzw. ulgi termomodernizacyjnej.

Aby otrzymać dotacje na mikroinstalacje fotowoltaiczne, należy najpierw ją kupić, zamontować licznik dwukierunkowy, podpisać umowę z dystrybutorem o podłączeniu do sieci elektrycznej, a następnie złożyć wniosek o dotację. Nowy nabór (edycja 6.0) planowany jest na połowę 2024 roku.

Program Moja Woda

Program Moja Woda

Dofinansowanie do budowy domu można uzyskać również w ramach programu Moja Woda. Realizowany jest on przez NFOŚiGW – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a rok 2024 jest ostatnim, w którym można uzyskać z niego wsparcie. Program pozwala uzyskać dofinansowanie na wykonanie przydomowych systemów zatrzymywania wód opadowych i roztopowych. Oznacza to, że z jego pomocą możliwe jest sfinansowanie:

 • łapaczy, wpustów, odwodnień liniowych, przewodów do odprowadzania wód opadowych;
 • zbiorników podziemnych i naziemnych;
 • oczek wodnych;
 • ogrodów deszczowych – bez kosztów nasadzeń;
 • zielonych dachów – bez kosztów nasadzeń;
 • instalacji do zagospodarowania wód opadowych.

Z programu Moja Woda mogą skorzystać właściciele i współwłaściciele nieruchomości jednorodzinnych. Obejmuje on zarówno te starsze, jak i dopiero co wybudowane (i oddane do użytkowania). Z programu można uzyskać do 5000 złotych dotacji, z zastrzeżeniem, że to inwestor musi pokryć 80% kosztów kwalifikowanych. Wniosek należy złożyć osobiście lub wysłać do NFOŚiGW.

Co trzeba zrobić, żeby móc złożyć wniosek o pieniądze z programu „Moja Woda 2023”?

W celu złożenia wniosku o skorzystanie z programu „Mojej Wody” należy:

 • założyć konto na portalu beneficjenta na stronie WFOS w swoim mieście/gminie/województwie (nie dotyczy osób posiadających już konto na portalu beneficjenta) w celu pobrania, wypełnienia i przesłania wniosku o dofinansowanie;
 • pobrać, a następnie wypełnić aktywny formularz PDF wniosku o dofinansowanie (wersja 3.x.x), dostępny w zakładce FORMULARZE WNIOSKÓW Programy i konkursy. Po zakończeniu wypełniania należy sprawdzić poprawność wpisanych danych;
 • wysłać wypełniony formularz wniosku do Funduszu za pomocą „SKRZYNKI PODAWCZEJ – PDF”– dostępnej na portalu beneficjenta;
 • wydrukować wypełniony formularz wniosku wraz z załącznikami, podpisać i dostarczyć: w wersji papierowej do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodne w swoim mieście/gminie/województwie.
Program Moje Ciepło

Program Moje Ciepło

Z programu Moje Ciepło skorzystać mogą osoby, chcące zainstalować w domu pompę ciepła do celów grzewczych i podgrzewania ciepłej wody użytkowej. O dotacje starać mogą się posiadacze nowych domów jednorodzinnych, których budowa zakończyła się nie wcześniej niż 1 stycznia 2021 roku. Program umożliwia uzyskanie dotacji na 30% kosztów kwalifikowanych zakupu i montażu pompy ciepła, przy czym dotacja nie może przekroczyć:

 • 21 000 zł – w przypadku gruntowej pompy ciepła,
 • 7 000 zł – w przypadku pompy ciepła typu powietrze-powietrze lub powietrze-woda.

Wnioski o dofinansowanie można składać w trybie ciągłym. Należy je kierować do Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dużym ułatwieniem jest możliwość składania wniosków online.

Program Mieszkanie bez wkładu własnego

Mieszkanie bez wkładu własnego to program rządowy, który jest częścią Nowego Ładu. Umożliwia zaciągnięcie kredytu hipotecznego bez wkładu własnego – taki w wysokości 20% jest standardowo wymagany przez banki.

Tzw. rodzinny kredyt mieszkaniowy można zaciągać na zakup działki budowlanej, budowę domu oraz jego wykończenie. Brakujący wkład własny pokrywany jest sumą gwarancyjną Banku Gospodarstwa Krajowego. Warunkiem skorzystania z rządowego programu jest nieposiadanie żadnej nieruchomości mieszkalnej, wyjątkiem są tu rodziny z dwójką dzieci i więcej.

Ulga termomodernizacyjna

Ulga termomodernizacyjna

Mówiąc o tym, jak obniżyć koszt budowy domu nie sposób nie wspomnieć też o uldze termoizolacyjnej. Obowiązuje ona od 2018 roku i pozwala odliczyć od podatków przedsięwzięcia termomodernizacyjne. Wysokość odliczenia wynosi 53 000 zł, dzięki czemu można odzyskać część pieniędzy włożonych w budowę nieruchomości. Odliczenia od podatku należy dokonać w okresie do 3 lat, rozpoczynając liczenie od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy koszt termomodernizacji.

Ekologiczny kredyt hipoteczny m.in w BOŚ Bank

Ekologiczny kredyt hipoteczny to kredyt na dom jednorodzinny lub lokal mieszkalny w domu wielorodzinnym. Budynek nie może być zasilany węglowym źródłem ciepła i musi spełniać jeden z poniższych warunków:

 • wykazuje niskie zużycie energii i przeznaczono odpowiednią kwotę na zakup urządzeń proekologicznych z listy Banku;
 • jest zaprojektowany zgodnie z wymaganiami/posiada certyfikat typu LEED, BREEAM, HQE, DGNB, WELL, ITB EKO, „Zielony Dom”, itp. (udokumentowane nadanym certyfikatem po zakończeniu inwestycji);
 • inwestycja zrealizowana przez dewelopera była sfinansowana proekologicznym kredytem w BOŚ Bank S.A.

Warto dodać, że technologia SYSTEM 3E znajduje się na liście rozwiązań proekologicznych, kwalifikujących inwestycję do kredytu ekologicznego.

O szczegółach kredytu ekologicznego przeczytasz na stronie banku.

Jakie będą dofinasowania do budowy domu w 2025 roku?

Wiele z wyżej wymienionych programów będzie kontynuowanych w przyszłym – 2025 roku. Na razie jednak nie ma dokładnych harmonogramów składania wniosków. Na dzień dzisiejszy rząd nie zapowiada też żadnych nowych programów dofinansowania do budowy w 2025 roku.

Czy warto korzystać z dofinansowania na budowę domu? Podsumowanie

Dofinansowanie budowy domu niewątpliwie jest niemałą pomocą dla inwestora. Przede wszystkim pozwala obniżyć koszty inwestycji i to w wielu przypadkach znacznie. Dotacje otrzymać można bowiem na drogie inwestycje takie jak np. pompy ciepła czy fotowoltaika. Zdobycie środków na takie rozwiązania pozwala na wybudowanie nowocześniejszego energooszczędnego i przyjaznego środowisku domu. O tych zaletach warto pamiętać, ubiegając się o dofinansowanie na budowę domu – uzyskanie pomocy finansowanej z programów rządowych i lokalnych może bowiem wiązać się z koniecznością przejścia złożonych procedur i długim czasem oczekiwania na decyzje.

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów i oferty kompleksowej budowy domu. Skontaktuj się z naszymi Doradcami i porozmawiaj o rozwiązaniach, na które następnie możesz uzyskać dofinansowania z programu Moje Powietrze, Moje Ciepło, Moja Woda i innych.